corona rädslor
rädslor

Vi behöver påminna oss om vad rädsla är. Och vad är det verkliga hotet?

En av de största orsakerna till att vi inte lever det liv vi vill leva, växer till den vi är,och vill vara, samt uppnår det vi vill,är till stor del våra rädslor. Rädsla är en av människans centralaste känslor och ett av de största hindren vid personlig och andlig utveckling. Av alla grundkänslor är rädslan den mest djupgående och genomträngande. När människor rent fysiskt upplever rädsla erfar dessa att den går längre ned i kroppen jämfört med andra känslor. Ilska eller vrede känns oftast i kroppens övre delar, halsen,axlarna och pannan.

Sorg

Sorg brukar kännas i halsen eller bröstet. Medan rädslan vanligen upplevs i bröstkorgens nedre del och i magen i form av krypande kväljande känslor. Rädslan är också en underliggande känsla till andra känslor. Exempelvis brukar vi försvara oss emot vår djupa rädsla genom att bli arga.

Vår ilska hindrar oss ifrån att komma i kontakt med den underliggande rädslan. Samma sak med sorg, det finns oftast en dold rädsla under sorgen som också behöver bearbetas. Min förnimmelse av rädslan är som en tung, kall och lågfrekvent energi, vilket är en direkt motsats till upplevelsen av kärleksenergin som känns lätt, varm och högfrekvent.

Varför väljer jag att skriva om rädsla?

För att jag hör,ser och känner hur många går in i en oro som förblindar oss i denna pandemi, kallad Corona.

Absolut vi ska ta det på allvar, men försöka även att se bortom rädslan. Vad är det riktiga hotet! Hur väljer jag att förhålla mig till min rädsla?!

Ställ frågor till dig själv? Var bottnar min rädsla? Är detta min oro? Eller andras oro?
Den här tiden är ett utmärkt tillfälle att lära dig om dig själv,hur just du fungerar. Ordet rädsla står för stark negativ känsla som uppkommer av att någon eller något upplevs som hotande. Rädsla är ett känslotillstånd vi alla dagligen kan uppleva.

Rädslan är också en av våra kraftfullaste känslor. Rädsla utgör alltid reaktionen på något som vi upplever som ett hot. Ett hot som äventyrar vår överlevnad och existens. Att jag valt att skriva om rädsla handlar om mina egna erfarenheter och insikter hur styrd och omedveten jag har varit av mina rädslor, samt hur lätt det är att ledas in i rädsla och oro. Idag blir inte jag lika påverkad av rädsla tack vare healingen i mitt liv.

Healing löser nämligen ut det som inte längre är kompatibelt i energi och frekvens och de låga energierna har då svårare att ta fäste i mitt system. Jag blickar även ut i världen och konstaterar att hela vår mänsklighet bokstavligen lider av ” Ett kollektivt frossande i rädslor”

Samtidigt inser jag den accelererande stressen i samhället, med utbrändhet och långtids sjukskrivningar som följ, är en av nutidens skepnader. Tyvärr tar sig människans kollektiva rädsla även andra destruktiva uttryck som bla aggression, krig, girighet, maktmissbruk, egoism, förtryck, överkonsumtion, och orättvisor.

Här kan var och en av oss göra ett stort jobb. Om vi bara vågar kika inunder mattan och möta det som finns dolt i vårt medvetna. Har vi modet att möta vår rädsla kommer vi finna att bakom den döljer sig enorm potential och kraft att växa.

Frihet

En kraft som utvecklar oss både individuellt och kollektivt, personligen och andligen. Vi människor längtar efter frihet, men lika stark är vår rädsla för den.

Frihet kräver åtaganden som mod, självkontroll, självinsikt, ansvar, tillit. Samtliga av dessa åtaganden är för de flesta av oss högst skrämmande.

Vi människor överväldigas ständigt av en mängd olika rädslor, vi är rädda för djur, stora som små, farliga som ofarliga, vi är rädda för att flyga, vi är rädda att möta människor, bekanta eller främmande, vi är rädda för olika situationer som att tala inför publik, att ta beslut eller att behöva ta ansvar, vi är rädda för smärta, vi är rädda för våld och sjukdomar, vi är rädda för att inte bli accepterade, att hamna i konflikt med någon, att bli sjuk, att missa bussen.

Att uppleva smärta, att inte passa in i gruppen, att inte få stånd, att inte träffa någon, att förlora någon, att inte klara våra egna mål, att verka dum, att vara fet. Att tappa hår, att behöva någon, att vara som andra, att leva, att ta emot kärlek, vi är rädda för att göra bort oss, vi är rädda för oss själva, vi är rädda, för ensamhet och utanförskap, vi är rädda för kroppskontakt och närhet, vi är rädda för det okända och mystiska, vi är rädda för mörker och ondska, vi är rädda för gud, vi är rädda för döden.

Men vår kanske största rädsla är rädslan för vårt eget ljus och vår egen storhet och sanning

Jag försöker dagligen se rädslor och motstånd i livet som mina största läromästare”

Jag vill citera Katie Byron:

”My business,
Your business,
Gods business”

Dessa enheter är en fin påminnelse hur vi kan påminna oss om tillit.

Vad kan jag påverka/ göra?
Vad är ditt att påverka/göra?
Vad ligger utanför din och min kontroll?

Och i allt detta lär vi oss om tillit. Jag försöker besvara följande när livet ibland kan kännas som att den ger ett motstånd!

Vad är rädsla?
Var har den sitt ursprung?
Hur påverkar den oss både som individer och kollektiv?

Vad tjänar rädslan för syfte?
Vad har den för potential?
Hur kan den utvecklas ifrån en destruktiv till en konstruktiv kraft i våra liv?

Slutligen hur kan vi befria oss ifrån rädslans kraft och istället återta vår ursprungliga autencitet och kärlek.

Motsatsen till rädsla är kärlek!

Vad väljer du? Faktiskt det är ett val, du kan alltid välja vilken röst i dig, vill du lyssna på?

”Att våga möta våra djupaste rädslor är att möta vårt inte barn”

Oftast utlöses behovet att läka de inre såren av en kris.

En kris innebär möjlighet att växa och att utvecklas. Krisen talar om att något inom oss är sjukt och åter önskar bli friskt. I dagens västerländska samhälle uppfattas generellt kriser som en negativ företeelse vilka till varje pris bör undvikas. Denna typ av förnekelse av lidandet är en direkt verkan av överlevnaspersonligheten.

Vi blir paralyserade av skräck och våra alarmsystem utlöses. Upplevelsen av att inte vara den jag är tillståndet övertar personligheten och skapar känslor av ångest, tomhet, meningslöshet, värdelöshet, Övergivenhet, ensamhet, skam och vrede.

När kontakten med vårt sanna jag bryts så skapas istället ett tillstånd av att jag inte finns till. Här följer några upplevelser detta kränkande tillstånd kan skapa:

 • Ångest och utanförskap
 • Jag har ingen rätt att existera
 • En känsla av falskhet och att inte vara autentisk.
 • Känsla av att vara förlorar
 • Känsla av att vara en dålig människa
 • Känsla av värdelöshet och dålig självkänsla
 • Brist på mening i livet och i världen
 • Önskan att försvinna eller dö
 • Isolering, tomhet,
 • Frustration och vrede
 • Skam och skuld
 • Ensamhet
 • Maktlöshet
 • skräck
 • förnedring
 • Vi bör alla ta vårt ansvar i denna pandemi men bli inte paralyserad för din egen skräck och andras. Se bortom den.

  Jag vill avsluta med en påminnelse vilka vi alla egentligen är, allt ovan skrivna är en illusion av din verklighet och inte sann. Vi är inte våra tankar vi är mer än det.

Fullkomlig kärlek driver ut rädslan.

Om rädsla existerar, finns det ingen fullkomlig kärlek. Men endast fullkomlig kärlek existerar. Om det finns rädsla, Leder den till tillstånd som inte existerar. Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting verkligt existerar. Här i ligger din frid.

Mitt tips till dig som verkligen vill befria dig från rädsla, öva att meditera varje dag och känn ditt andetag här och nu. Där finns inget hot. Prova meditera över det skrivna ovan tills du känner orden och känslan i ditt hjärta.❤️

Ha en magisk dag! Jag tänker gå in i känslan av att inget verkligt kan hotas.

Idag är en viktig dag 2020-11 -11 bildar 8

Portalen och Schumann-resonansen möts. Väl mött, hoppas vi möts i energierna.

Ha en magisk dag! En stor varm kram och puss till er alla där ute,vi klarar det, tillsammans är vi starka❤️?

————————————————————

Läs mer från Mind Jonna:

Intresserad av det senaste hårmodet?

Vad skiljer de olika hårfärgsteknikerna åt?

Kan balayage var något för dig?

Här kan du läsa om hur du bäst tar hand om ditt hår.

30+ spännande fakta du inte visste om hår. 

Dags att klippa sig och du är ute i sista minuten? Mind Jonna har drop in i mån av tid.

Vill du öka ditt inre välmående? Läs om Reiki och healing här.

Boka tid hos Mind Jonna.

Till startsidan för Mind Jonna.

 

Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar.