Vi behöver en inre motivator något som driver oss. Genom motivation stärker vi motivationen att göra förändringen genom att skapa en attraktiv vision för vad vi vill uppnå och bli medveten om vad vi längre inte vill uppleva, vad vi har fått nog av, det skapar energin av att bli tryckt framåt av det som vi inte längre vill uppleva och dragen framåt av vår attraktiva vision. I den andra fasen av beslut väger vi för- och nackdelar för att göra förändringen eller att stanna kvar där vi är, det för att ta ett smart, och sunt beslut för att genomföra förändringen. I tredje fasen av skapande skapar vi de resurser som behövs, skapar en plan för hur vi ska nå fram, identifierar färdigheter som behövs mm. Vi börjar ta de första viktiga stegen för att förverkliga förändringen i praktiken och fortsätta följa vår plan. I fjärde fasen av Integrerande så integrerar vi allt genom att fira och positivt förstärka de nya beteendena och färdigheterna vi utvecklar samt tar till oss feedback för vad som fungerar mindre bra, justerar planen och kör på igen. Detta är ingen linjär process utan mer en dans mellan de olika stegen.

vad som kan hålla en tillbaka, och vilka kriterier som behövs för att leva på de själv-förverkligande behoven, att leva fullt ut som människa. Vi utgår ifrån fyra nyckelpunkter, dessa är:

1. Vårt växande är utvecklande av naturen; vår inre kärna är designad för att utvecklas genom hela livet.

2. Vi utvecklas som människor och förverkligar saker genom att skapa rika och kraftfulla betydelser.

3. Vi har en inre kärna, ett äkta jag som utvecklas genom själv-upptäckt, själv-medvetenhet, själv-respekt, och själv-kärlek.

4. Vi accelererar vår utveckling genom att anta personligt ägandeskap och ansvar för våra liv, vi förminskas som människor när vi inte gör det.

Självförverkligande

Själv: Hur definierar personen sig själv i olika sammanhang? Själv-värde, självförtroende mm.

Kraft: Här handlar det om personens mentala och emotionella resurser, färdigheter, kunskaper mm. som frigör själv-förverkligande potential.

Andra: Hur definierar personen andra människor och relationer till andra som frigör potentialer när personen förverkligar sitt sociala Jag?

Tid: Vad och hur behöver personen definiera ”tid” så att den stödjer frikopplandet av ens potentialer? Har du mycket tid? Lite tid? Är tiden emot dig eller din vän? o.s.v.

Jag brukar jämföra detta med Maslows behovstrappa eller chakrasystemet vilket bygger på samma principer.

Världen: Vad behöver personen tro om världen, och specifikt om den världen inom sin passion?

Maslows behovstrappa går ut på att det finns fem trappsteg med mänskliga behov som alla försöker fylla. De fem trappstegen är: Fysiska behov, Trygghet, Gemenskap, Uppskattning och slutligen Självförverkligande.

Och chakrasystemet Chakra är sanskrit och betyder livsenergihjul. Inget chakra arbetar självt utan allt hänger samman och påverkar hur vi mår, uttrycker oss och vilka vi är. De sju mest centrala chakrana går från roten av vår ryggrad upp till toppen på hjässan och binds samman av en stor energikanal.

sitt själv-förverkligande.

Ju högre upp på skalan du är, desto starkare betydelser, mening, visioner, drömmar, övertygelser mm. har du. Ju lägre ner du är, desto mer och effektivare prestation har du.

Ju lägre ner på trappan desto mer outvecklad, d.v.s. låg prestation och låg betydelse,

man är så kallad Presterare, man presterar effektivt och mycket, men med låg mening och betydelse i det, arbetsnarkomaner räknas ofta till den här kategorin. Det man gör känns ofta meningslöst men försöker lösa det genom att prestera ännu mer, vilket förvärrar situationen.

”Drömmaren” man har höga betydelser, drömmar, visioner, mål mm. men ingen eller låg prestation. Är man här länge och mycket är det vanligt att man skapar depression och liknande tillstånd.

”Själv-förverkligare” man har hög mening betydelser, visioner, mål mm. I kombination med höga och effektiva prestationer. Synergin mellan hög betydelse och hög prestation brukar upplevas som sitt kall i livet, sin mission, meningen med livet o.s.v. Här gör vi det som vi finner högst meningsfullt i livet utifrån våra styrkor, färdigheter, egenskaper, kunskaper, erfarenhet mm.

Genom att kunna diagnostisera var personen befinner sig i dagsläget vet vi nu hur vi kan hjälpa personen framåt, vilken del som behöver förstärkas för att leva ett själv-förverkligande liv.

Meta-tillstånd

För att nå sina mål behövs två saker

Att du får saker gjorda och att det känns meningsfullt. Det som står i vägen är hur du hanterar känslor och beteenden något som styrs av din mångfacetterade mentala inre karta de högre meta nivåerna av tankar, känslor och hur du tolkar detta sinne.

Det är som en tredimensionell matris likt en diamant där varje facett är en ingång för olika upplevelser i ett inriktat mönster lagt på lager meta nivåer som bygger meta tillstånd.

Att ha ett högre perspektiv på det som sker där nere. Likt en falk som flyger och blickar ner på jorden från en upphöjd position. En fluga på väggen som kikar ner på omgivningen. Ett meta tillstånd är en modell för sinnets förmåga till självreflektion att du kan tänka saker om dina egna tankar. Det blir omedvetet som lager på lager av tankar och känslor och upplevelser hela tiden. Du kanske blir arg på en person för att sedan skämmas över din brist på självkontroll som kan göra dig ledsen över att du hamnat i den situationen igen. Som kan väcka en övertygelse att du sitter fast i ett reaktionsmönster och så vidare.

Det är tankar om tankar på högre nivåer. Det hamnar högt upp bildar som en ram för de lägre nivåerna, samt styr och färgar upplevelser exemplet jag gav ovan var en negativ upplevelse och det kan lika gärna gå i en helt annan riktning. Eftersom den högre nivån påverkar det som först triggats (primär nivå) kan man även påverka till exempel tillståndet ilska genom att medvetet lägga lager på lager som till exempel nyfikenhet (att du blir nyfiken på din ilska) eller respekt ( att du respekterar din känsla för ilska) Det händer saker när du inkluderar.Dina meta tillstånd ligger utanför din perception precis som det undermedvetnas aktivitet och de kan nås för direkt påverkan och omprogrammering via neuro-semantik.

Neuro-Semantik blir då enkelt uttryckt att du känner dina betydelser i kroppen, rent fysiskt.

Neuro syftar på nervsystemet medan semantik handlar om mening, betydelser syfte och intention.

Neurosemantik utforskar hur nervsystemet påverkas av mening, syfte och betydelser.

Du aktiverar de högre motiverande och styrande nivåerna av hur du konstruerar din inre värld områden som handlar om värderingar (det som är viktigast för dig i ditt liv) övertygelser (allt du tror på är sant) identitet (vem du är innerst inne) dina syften och din intention allt som handlar om inspiration och riktning. Med neuro-semantik kan du nå det som kallas för den andliga delen av hjärnan, dina heliga betydelser (enligt din personliga karta) och få en upplevelse av att ”ha tänt julgransbelysningen invändigt.

Med hypnos aktiverar du det undermedvetna genom att sänka hjärnvågsfrekvensen till alfa eller thetanivå (lätt till djup trance) för att göra omkodningar och hitta resurser. Med Ns-processer går man i andra riktningen och triggar istället en ökad hjärnaktivitet du går upp i trance gamma frekvens. Detta är samma nivåer som Dalai Lamas munkar tränas till. Det kan upplevas som sköna tillstånd av exalterad klarhet. Detta kan man träna sig till för att nå.

Meta-tillstånd ligger på en abstrakt nivå de ligger utanför din direkta medvetenhet trots att de styr ditt handlande och de är samtidigt fullkroppsupplevelser. Du känner dem påtagligt när de aktiveras. Det här är oerhört spännande områden.

Här får du förslag hur du transformerar ditt system en snabbversion.

Först skapar man tillgång till tanke eller känsla för att sedan applicera den på ett annat tillstånd (en tanke, känsla eller något fysiskt)

-Att du blir medveten

Bli medveten här och nu om ditt tillstånd (primär nivå) och vilka resurser som skulle göra skillnad om du adderade dem för att lättare nå dina önskade mål.

-Att du skapar tillgång direkt till ett resursfyllt tillstånd.

I de stadiet skapar vi resursfyllda tillstånd som vi tror kan ge oss nya möjligheter. En sådan ”resurs” kan vara en tanke,idé,känsla,övertygelse,värdering, minne, fantasi.

De två sätten att skapa tillgång till ett tillstånd antingen genom att minnas en situation man varit med om eller att föreställa sig en situation i framtiden där man har tillståndet.

Förstärk tillståndet grundligt hela vägen.

Ska resurstillståndet vara en katalysator för förändring så behöver det vara en verklig energibooster som känns ordentligt det ska vara som att julgransbelysningen tänds i hela kroppen när neurologin högaktiveras.

Så här handlar det om att göra resurstillståndet fysiskt genom att exempelvis känna det i kroppen,tala,röra sig,göra miner i detta tillstånd med sann inlevelse, det fungerar också att skapa klassiska ankringar eller triggers genom beröring. Visuella markörer,ljud eller ord etc.

-Applicera/använd resurstillstånd på nuvarande tillstånd

Dags att ta det resursladdade tillståndet till primärnivån från punkt 1 och vara uppmärksam på vad som sker. Nu skapas ett meta-tillstånd. Resurstillståndet

” färgar av sig” på det första tillståndet så det förändras.

-Analysera det uppkomna tillståndet

Nu undersöker man balansnivån i det uppkomna meta-tillståndet en kvalitetscheck för att säkerställa att detta känns som du, att detta är rätt väg.

• Hur känns det här?

• Kan det kännas ännu bättre?

• Behövs det läggas till eller justeras/ redigeras på något vis?

-Skicka snabbt in tillståndet i en tänkt framtid

Genom att föreställa sig att man har med sig meta tillståndet in i framtiden, i kommande situationer får man ett kvitto hur det fungerar. Så har du skapat flow i full tillgång.

Lycka till Mind Jonna

 

Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar.