På ett väldigt enkelt sätt beskrivet, det är som diskmedel som löser upp det som inte längre är kompatibelt.

Diskmedlet löser upp fettet och gammal smuts som fastnat på porslinet men det försvinner inte om du inte tillför diskmedel och vatten tillsammans,ibland sitter smutset på ytan ibland mer ingrott.

Samma är det i healing den behöver något att arbeta mot för att få bort det som längre inte ska vara kvar. Dina händer är ditt verktyg diskmedlet, och vattnet är den energin som löser upp det som inte längre ska vara kvar.

Bara det som du tillåter att ta emot får du i den dos du behöver. Energin går in lager för lager och löser upp”

Healing energin går helt enkelt in där den behövs och löser upp gamla blockeringar och minnen i våra kroppar och celler och kommer upp till ytan på vår kropp och sinne för att släppa taget om det som inte längre ska vara där. ”smuts”

Ibland kan vi undra om healing är bra just för att du behöver börja ta itu med det som skaver i dig det kan kännas smärtsamt när det kommer upp till ytan men är precis som det ska. Det kommer upp av en viss orsak för att det ska lämna kropp och sinne det är helt enkelt färdigt och kommer upp av den anledningen.

Det behövs mod att gå in total tillit utan kontroll”

Det kan kännas smärtsamt emotionellt, själsligt, fysiskt, andligt när helande energi går in, så att gammalt kan komma upp till ytan för att släppa taget. Ibland har vi bestämt oss att ta itu med det som kommer upp och ibland orkar,vill vi inte det och lägger då locket på för att inte känna för att det helt enkelt kan kännas för smärtsamt,men om man istället kan se och omfamna även den rädslan och se det motståndet som en läromästare då behöver inte det bli så smärtsamt alls att omfamna den skuggsidan av oss själva. Utan vi kan tillåta kärlek ta vid,och våga se egots illusion utan att den ska få ett grepp om ditt energisystem.

”Ger du ditt mörker ljus, försvinner mörkret”

Även det löser upp varandra. Botemedlet mot rädsla är kärlek”

Ibland förstår vi och ser inte energins högsta bästa syfte. Ju mer du har arbetat med ditt eget personliga växande desto lättare har du att lita på att motstånd är för ditt bästa för att du ska bli lyhörd för de signaler som vi får förmedlat till oss i form av tankar och känslor som är vår kompass i livet.

Är energin blockerad och trög leder det på sikt till sjukdom men ställer även till det på andra sätt. Genom att förvränga hur vi uppfattar världen och dämpa våra känslor bromsar det våra möjligheter till ett rikt liv.

Din personliga vibration den energifrekvens

som finns i din kropp från stund till stund – är det viktigaste verktyg du har för att skapa hälsa, vitalitet och glädje. När du förändrar din energi så förändrar du faktiskt ditt liv!

”Inre frid,harmoni och personligt växande”

”Det finns alltid en djupare mening om du väljer att se det så. Valet är vårt”

Motstånd är bara till för vårat högsta bästa för att vi ska komma vidare i våra menade livsplan.

När hjälper Healing?

Vid stress,oro, ångest, löser upp energiblockeringar, verkar känslomässigt lugnande, stärker immunförsvaret samt ökar och stärker kroppens naturliga förmåga till läkning,stoppar näsblod, frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses, lindrar smärta och obehag som orsakas av störningar i kroppsfunktionen.

Hjälper på flera nivåer själsligt, andligt, fysiskt, mentalt.

När behöver du healing?

När du vill nå djup avslappning, få en kontakt med din andning och din kropp, förstå ditt högre jag och vad den vill säga till dig.

Få insikter i dig själv på ett djupt plan, lära älska dig själv på riktigt.

Vad gör jag som healer?

Kopplar upp mig till den intelligenta energin qi livsenergin som omger oss alla och låter denna energi flöda genom mig till dig. Jag låter energin arbeta genom mig och jag är ett instrument för ditt högsta bästa jag i total tillit i varje process och del.

Vi tillsammans jobbar med

Ju mer avslappnad du kan vara,desto mer kan du ta emot frekvensen och energin det finns ingen begränsning, du är din egen möjlighet och begränsning. Och du får precis så mycket som du behöver och vill och klarar av att ta emot. Efter healingen kan det ha kommit upp tankar och känslor som vi kan medvetande göra till mer klarhet i dig.

Vad säger healing?

”Ingenting verkligt kan hotas.Ingenting overkligt existerar.Här i ligger universums frid.”

2 Comments

  1. Tack, väldigt fint formulerat, lätt att förstå hur healingenergin fungerar! 🙏

  2. Ja, valet är vårt. Viktigt att komma ihåg. Tack 🙏

Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar.