Mina största inspirationskällor är mina klienter.

I samtalen på mitt arbete lyssnar jag lyhört på vad människor behöver i sina liv det är en stor ledstjärna för mig att skriva min bloggar om, det jag hör skapar jag sedan kreativt i form av ord.

Känner mig tacksam för mitt fantastiska arbete som jag kreativt och innovationsrikt får skapa med mitt företagande.

Jag vill upplysa om att

Inom snar framtid kommer Mind Jonna att ta ytterligare nya riktningar, ännu mer mot det holistiska (hela människan i fokus) nu som hypnosterapeut många vet redan att jag studerat länge inom detta område tidigare/ liv terapeut och snart färdig Dynamisk Emotionell Terapeut/ hypnosterapeut vilket jag kommer att kunna erbjuda individer med dessa kraftfulla hypnotiska metoder som hjälp.

Att frigöra inre begränsningar och arbeta med individens emotionella låsningar/ trauman. Detta kommer jag beskriva mer om när tiden är inne för det. Men nu till något ännu mer spännande…

Vad är självhypnos?

Låt oss säga att du sitter på tunnelbanan eller bussen när du börjar stirra på en fläck på fönstret, varpå sinnet svävar iväg. Du går ingenstans, men du går vilse i ditt sinne under en kort period. Ett par minuter senare anländer du till din hållplats, där du förvirrat hoppar till. Det är som om du vaknat ur en trans.

Hypnos har många likheter med detta tillstånd. Att koppla bort från verkligheten för att gå ned i ditt sinnes “källare”. Och vad du gör under dessa stunder har stor påverkan på ditt liv. Du kan ta beslut, sätta prioriteringar, fokusera dina önskningar och till och med förbättra humöret. Ibland ägnar man sig åt självhypnos utan att ens märka det.

Denna idé kan verka ganska så uppenbar men den har vissa nyanser som vi bör reflektera över. Vi lever i en värld där det finns en dimension som har tagit alltmer mark: förtvivlan. Denna känsla kommer ofta innan ett depressivt tillstånd. Ett där en person helt förlorar kontroll över sitt liv. Det är som något som växer inom oss tills vi slut inte kan andas.

Förtvivlan gör att du tappar kontrollen

Den där emotionella svagheten uppstår när vi börjar ifrågasätta de beslut som vi har tagit genom våra liv. Varför investerar jag så mycket tid och energi i folk som senare sviker mig? Varför oroar jag mig så mycket för mitt jobb om de inte uppskattar mig? Och varför lyssnar jag inte på min instinkt? Varför försökte jag inte när jag hade möjligheten?

Här kommer ett intressant faktum många inte är uppmärksamma på. Många handlingar du utför medvetet har sin grund i ditt undermedvetna. Dina smaker, sättet du reagerar på vissa omständigheter och dina lutningar är produkter av undermedvetna grundval.

Denna plats, där dina tidigare upplevelser, personlighet, instinkter och automatiseringar ligger, iscensätter en stor del av vad du går igenom under dagen.

Målet med självhypnos är därför att utöva större kontroll över sitt undermedvetna för att programmera det. Du vill omfokusera det så att det låter dig utföra beteendeförändringar.

Tekniker för att utöva självhypnos

För vissa personer är det bäst att utöva hypnos med en expert. Men om du inte har tid, åtkomst eller resurser så kan följande strategier vara väldigt hjälpsamma. Nyckeln är att vara ihärdig, använda din disciplin och öva på dem varje dag.

Målet med självhypnos är därför att utöva större kontroll över sitt undermedvetna för att programmera det. Du vill omfokusera det så att det låter dig utföra beteendeförändringar.

Tekniker för att utöva självhypnos

Visualisering

För att utöva självhypnos behöver du en referensstimulus: ljuset från en lampa, ett pappersark, ett glas eller till och med en påhittad situation. Det måste vara en mental tillflyktsort eller en visuell punkt varifrån du kan sträva inåt, in i sinnet.

• Vad du först ska göra är att vända blicken mot denna stimulus och slappna av. Du kommer passera från fysiska förnimmelser till mentala. Mot avslappning, fridfullhet och balans.

• När du uppnått detta djupa tillstånd av avslappning kommer du upprepa en uppsättning positiva uttalanden. Du kommer påbörja en inre dialog där du verbaliserar sakerna du vill åstadkomma. Till exempel: “Jag ska sluta vara rädd för att tala inför publik , “jag ska bli mindre stressad”, “jag kommer hitta en bra partner.” Det viktiga är att du förankrar en känsla här hur du ser dig själv redan göra/ vara i dessa situationer. ”Måla” scenariet i ditt inre så noggrant du kan med färger,känslor, dofter ju fler sinnen du använder desto bättre når du ett varaktigt resultat. Övning, övning och åter övning.

Fixering

Självhypnos kan även åstadkommas genom att titta på en punkt ovanför dina ögon. Fokusera bara på denna punkt och skapa långsamt en något mental dimma. Du kommer då sjunka in i en avslappnad trans där du endast fokuserar på din andning. Väl där börjar du upprepa positiva mål: Jag kommer uppnå…jag vill… jag kommer… jag är fokuserad på…

Andning

En annan enkel strategi för självhypnos är kontrollerad andning. Följ stegen nedan:

• Leta efter ett lugnt utrymme. Detta är platsen du alltid kommer använda för självhypnos. Ditt sinne måste associera den där soffan, hörnet av verandan eller rummet med tillflyktsorten där ditt sinne kan slappna av och sjunka ned i det undermedvetna.

• När du har valt din plats ska du börja kontrollera din andning på följande sätt: andas in, håll, andas ut, töm.

• Det är bra att upprepa denna cykel 5-6 gånger. Förbli sedan i denna avslappnande tomhet. Stanna i detta tomrum fullt av möjligheter, där du kan tala med ditt undermedvetna och programmera det. Återigen kommer du upprepa dina mål och önskningar (alltid positiva).

Kanske kommer dessa tekniker påminna dig om avslappningstekniker, som är väldigt vanliga inom meditation. Men de gör mer än att bara hjälpa dig vila och fokusera på nuet. Ett av målen med självhypnos är att förändra ditt beteende, dina tankar och ditt humör.

Syftet med självhypnos som ett terapeutiskt verktyg är att ersätta negativa påståenden med positiva. Snarare än en avslappningsteknik är det träning. Som sådan behöver du upprepa dessa övningar 4-5 gånger om dagen i fem minuter. Du behöver vara konsekvent och målmedveten. Inga förändringar av det undermedvetna sker över en natt. Du måste ha ihärdighet och tillit för ditt sinnes kraft.

Förändringar kommer ske fortare än du tror.

Målet är att du tar kommandot över dina negativa tankar de är inte de som ska styra dig utan det är du med ditt positiva kreativa styre som bestämmer riktningen och dit du vill…

Lycka till med ljus och kärlek, Mind Jonna ❤️

Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar.