Vad är du angelägen om att utveckla eller förändra i livet eller kanske i din yrkesroll? Hur vill du att din tillvaro ska bli framöver? Du kanske har funderat på att något behöver förändras? Har du fastnat i något tankemönster och tar dig inte vidare?

Då börjar din resa här….

Mina coachningsmetoder bygger på välbeprövad erfarenhet, forskning och följer ICF:s riktlinjer. Coachingen handlar om att hjälpa dig att hjälpa dig själv. Du får verktyg att kunna hantera din livssituation på ett bra sätt  och på så sätt må bättre och skapa den förändring i ditt liv som du vill uppnå. Genom att hjälpa dig hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper jag dig att få ut mer av din inneboende potential.

För att skapa förändring är tydliga mål viktiga. Där kan jag som coach hjälpa dig att sätta realistiska mål, hålla fokus mot dem, samt uppmuntrar och stötta dig på vägen mot målet. Vilket är det första du skulle behöva arbeta mot?

För att coaching ska bli så effektiv som möjligt bör du ha intresse av att vilja utforska och utmana dig själv.  Ifrågasätta dina handlingar, värderingar och föreställningar för att på så sätt uppnå en positiv varaktig förändring i ditt liv.

Men det krävs ärlighet och mod att våga förändra. Grundtanken inom coachning är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar. Du som klient väljer vad samtalet ska handla om och jag som coach bidrar med att hjälpa dig själv att en väg framåt.

Min främsta uppgift som professionell coach är att göra dig som klient framgångsrik i din egen förändringsprocess.

Coachingen utgår från var du befinner dig i din personliga utveckling.
Ring mig för att få en kostnadsfri konsultation och för att vi ska kunna göra en nulägesanalys och kartläggning.

Telefonnummer: 070-641 55 12