Det är en utmanande tid vi människor går igenom just nu på många plan. Vad kan vi göra när världen, som vi tidigare sett, är i gungning och förändras? Hur kan vi ta ansvar för vårt liv och vår framtid och låta oss styras mot de mål som vi önskar? •Släpp illusionen om ”det bestående”, allt är föränderligt. •Öka självinsikten, släpp tanken fri och sök svaren inom dig själv. •Använd värderingsprocesser för att förstå dig själv och välja rätt. •Byt föreställningen om begränsning till möjlighet. •Hjälp människor finna mening med hjälp av sina autentiska värderingar. •Byt inställningen om pengar från att de är svåra att få, till att pengarna behöver mig. •Utveckla medvetet värderingsperspektiv i hela samhället som hjälper människor och organisationer att finna en hållbar riktning baserad på mening.

Osäkerheten och framtiden

Vi får nya livsmönster, fördjupade perspektiv som leder till mer utvecklande livsstilar samt förväntningar på en hållbar utveckling inom alla områden. Kravet från människor på en snabb omställning från ” det gamla till det nya” ökar trycket på hela samhället. Förändringarna i den yttre verkligheten tvingar bla företag och samhällen till stora och snabba omställningar. I en global värld där allt är möjligt men inget är bestående ökar individens egna ansvar för den personliga utvecklingen. När jag blickar bakåt i tiden och nu framåt ser jag hur denna världskris får oss att växa på olika plan med facit i hand ser jag det kollektiva uppvaknandet där alla letar nya förhållningssätt och perspektiv i den nya tiden som nu växer fram. Inget ont som inte har något gott med sig, ser jag mer fördjupade insikter och förståelse när vi tvingats kastas mellan polaritet och dualism lär vi oss att se gråskalorna och att allt inte är svart eller vitt.

Ifrågasätt värderingar.

Är det här bra eller dåligt?  Klingar det här rätt och sant i mig eller är det pådyvlade religiösa dogmer, trossystem, företagsvärderingar, arbetsprinciper eller liknande som inte är mina egna?  Vi har börjat ifrågasätta oflexibla regler och begränsningar. Jag ser ljust på fokuset som ändrats från det yttre till ett sök inåt i oss själva. Hur kan jag påverka mitt liv mot det jag vill? Vad kan jag bidra med som individ till andra och mig själv?  Vad kan jag göra för helheten, för mänskligheten? Byte av sanning till något bättre som vi ser i horisonten, en längtan som växer. När vi tafatt som nyfödda börjat ta stegen ut i det nya och vi  letar oss fram. Det är nu vi skapar den nya tiden tillsammans. Vi ställer oss frågor. Vad har inte fungerat både på personligt plan och i våra karriärer och relationer.  Hur kan jag se, ur ett större perspektiv, med öppenhet, tolerans, acceptans, harmoni och låta hjärtat vara med i det jag gör. Livsinsikten präglad av en växande frihet från inre och yttre krav och begränsningar mot möjligheter utan begränsningar.   Första stegen

Livet står här nu mitt framför och det är vårt ansvar vad vi gör med det.

Livet visar oss hela tiden vägen om vi lär oss att lyssna och se, från vårt högre jag, ur de perspektiv som livet visar oss. Vi bär ansvaret att säga mer bestämt nej till egots illusion och då kommer de riktningar visa sig för var och en av oss.  Hur kan livet levas mot en mer hållbar värld i oss själva och i denna tid? Livet kan ses som en resa mellan händelser och upplevelser som på olika sätt påverkar bilden av oss själva och verkligheten. Varje livsresa är unik och således är verklighetsbilden individuell och de ideal och personliga värderingar som uppstår.. De kan ses som upplevelsemiljöer med olika fokus.

Den nya tiden blir mer evig, flytande och illusorisk.

Vi kommer att utgå helt från hjärtat och hjärnan är underordnad hjärtat som beslutsfattare. Hjärnan stöttar hjärtat och får andra viktiga uppgifter att utföra. Det sker ett paradigmskifte med hur vi människor fungerat i begynnelsen och hur sinnet förslavat delar av oss. Vi befinner oss i en tid av transformation där den gamla tiden lever på lånad tid. En del reagerar med motstånd och rädsla, håller sig fast hårdare i det gamla synsättet skapar temporärt mer ”vi och dem” mentalitet. Detta är bara en övergång och kommer inte att existera i den nya tiden. Stegvis börjar i skapa en ny realitet som bättre stämmer överens med den inre förändringen. Vi har alla fria valet att välja vad vi vill se med för ögon på oss själva vår omgivning och världen. Hierarkier och gamla strukturer kommer att rasera.

 En ny värld

Gamla strukturer raseras och nya skapas.

Essensen är att strukturerna i den verklighet vi känner till håller på att kollapsa. Det är inget farligt, inget dåligt och inget ont. Det är bra om än kanske otäckt och osäkert. Nya strukturer växer fram och i mellantiden kan det bli kaos, förvirring och desorienterade försök att skapa ordning. Du kommer troligen att känna detta både inom dig och utanför dig när du och vi alla försöker ta in en helt ny sorts verklighet. Det som händer nu är att det blir lättare att frigöra sig från gamla mönster och beteenden, att släppa taget om negativa tankegångar och minnen, om du vill, och att städa ur det känslomässiga från sådant som egentligen bara tar upp plats. Se detta som en vårstädning och fäst inte så stor vikt vid det som sker där ut, hitta en tillit och släpp kontrollen, Känn mer inåt i dig själv.  Är jag verkligen en del av rädslorna där ute eller har jag lagt på mig en kollektiv rädsla baserad på andras förvirring? Fråga dig själv  om detta händer  i mig eller utanför mig? Känn skillnaden och hitta rätt väg.

Hur kan vi ändra fokus?

Hur kan man kan slå ut det penninggalna samhälle vi styrs av idag  och gå mot ett kärleksfullt samhälle där alla kan leva i överflöd? Pengar är bara en frekvens precis som allting annat. Har du en bild och ett mönster som du levt med, att pengar är svåra att få, då slår den tonen an i dig och attraktionslagen känner bara det. Den tonen vibrerar där tills du förstått skillnaden. Ett tips är att ändra synsättet att pengar är svåra att få till att pengar behöver dig. Testa och se vad som händer. Vi behöver bara öppna upp vår sanna klang och ton i oss själva och lyssna in på de toner som förmedlas. Gå in i den nya verklighet som ligger framför oss och väntar. Det är sannerligen en spännande tid att leva för oss alla nu. ———————————————————— Läs mer från Mind Jonna: Intresserad av det senaste hårmodet? Vad skiljer de olika hårfärgsteknikerna åt? Kan balayage var något för dig? Här kan du läsa om hur du bäst tar hand om ditt hår. 30+ spännande fakta du inte visste om hår.  Dags att klippa sig och du är ute i sista minuten? Mind Jonna har drop in i mån av tid. Vill du öka ditt inre välmående? Läs om Reiki och healing här. Boka tid hos Mind Jonna. Till startsidan för Mind Jonna.  

One Reply to “Hur möter vi den nya tiden?”

  1. Än mer påtagligt nu än för nio månader sedan! Det både syns och känns.., det är sannerligen ett paradigmskifte vi står inför. Tack för kloka ord.

Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar.