Talar vi från hjärtat eller bär vi på en hjärtmur?

Instängda emotioner kan åstadkomma en mur runt ditt hjärta som hindrar dig från att leva livet fullt ut. Ditt hjärta genererar sextio till tusen gånger mer kraft och elektromagnetisk energi än din hjärna, vilket med god marginal gör ditt hjärta till det mest kraftfulla organet i hela din kropp. Hjärtat bildas också i livmodern först före hjärnan. Ditt hjärta är din varelses kärna, essensen av vad du verkligen är i din fysiska kropp. Hjärtat är mycket mer än en pump. Hjärtat har ett invecklat nervsystem. Som har visat sig att vi har en hjärthjärna alltså två hjärnor som lyder meddelanden som skickas av hjärnan till hjärtat.

hjärnan i vårt hjärta”

Ditt hjärta skickar ständigt ut information till din kropp. Vartenda hjärtslag för med sig viktiga signaler som påverkar din emotionella och fysiska hälsa. När du känner kärlek till någon skickar du i själva verket ut en kraftfull elektromagnetisk signal, med hjälp av din hjärthjärna.

Denna blogg ska handla om hur denna kommunikation mellan oss skadas eller störs när vi har en hjärtmur.

Inom Kognitiv beteende terapi (Kbt )lärde jag mig förstå,acceptera,släppa taget om mina egna mönster,beteenden och anknytnigsmodeller, och hur dessa påverkat mig och min omgivning.
Jag fick insikter till de hinder jag haft för att vara mig själv fullt ut och att vara sanningsenlig ,ärlig,sätta gränser, ta ansvar vad som är mitt och andras förstå de delar som begränsade mig och mitt liv.

Det magiska var när jag fick verktyg att jobba med mig själv med att avlägsna hjärtmuren hur jag programmerar om mig själv energimässigt och medvetet till den bästa versionen av mig själv, så att energin åter kunde skifta till ett högre medvetandeplan,bli fri från gamla programmeringar som var förbrukade och jag märkte hur allting runt mig nästan magiskt kunde börja förändras många av mina relationer har bytts ut och nya har kommit in som passar min frekvens.

Idag finns inte samma motstånd i mitt liv på samma sätt. Jag kan snabbt tyda hur jag bör göra för att få ett flow i livet. De största och bästa läromästarna för mig har varit mina barn. Genom deras ögon har jag fått se mina egna fel och brister och aktivt gjort något åt dessa. Det har varit som en bumerangeffekt i mitt liv.
Att lära sig bli medvetet närvarande om vad du sänder ut i form av handling, ord och tankar och varför är så viktigt.
Det är för att livet svarar an på dessa signaler både de bra de dåliga och handlar om oss våra insikter och hur vi gör det på.

” När din energi förändras, förändras din omgivning”

” När du läker dig själv läker du din omgivning”

Vad menar jag med det?

Det är så att all förändring börjar inifrån från dig själv.

När du både med hjärthjärnan förstått detta kan du göra ett nytt energiskifte med dig själv.

Plötsligt förändrades min bild om mig själv vad som är viktigt för mig, förstå mitt egenvärde, vad jag ska lägga energi på, bli mer medveten och förstå och sätta gränser, lära mig att uttrycka mig mer rättvist och sant gentemot mig själv och andra genom hjärtats språk.

Då släppte även de masker jag burit på.

Idag kan jag vara mig själv fullt ut oavsett sammanhang. Jag brukar likna detta med att energimässigt ha dragit av den gamla kostymen och dragit på en ny. En mer passande form där den nya kostymen sitter bättre och passar bättre. Den gamla kostymen är utbytt. Att nått en emotionell frihet som jag velat ha.

Fört då när jag fått de här insikterna kunde detta förändra energin hos mig och min omgivning.

Alla mina relationer har blivit mer sanna och ärliga, när du gör ett energi skifte med dig själv drar du till dig de energier som är kompatibla med dig och de energier som skiljer sig allt för mycket åt försvinner.

Och till slut attraherar du bara in det du vill och känner att du behöver och vill ha i livet.

Att förstått sina egna skuggsidor och triggers och ha släppt bort sina egna instängda emotioner, förstått sina egna fel och brister, och lärt sig att omfamna dessa för att genuint kunna hjälpa och finnas för andra på deras resa. Annars är det lätt att sk, speglingar överförs och man kan inte handla objektivt i terapeutiska situationer. När du gjort detta med dig själv får du ett mer sakligt och opartiskt förhållningssätt.

Upptäckten av hjärtmuren

Har du någonsin känt att du behövde bygga en mur för att skydda dig i en negativ situation?

Du kan faktiskt bokstavligt talat ha byggt en mur av emotionell energi runt ditt hjärta, och den kan skada dig både emotionellt och fysiskt en hjärtmur, en mur fullt av instängda emotioner. Hur det fysiskt kan kännas är som ett tryck på bröstet att ha svårt med andningen och en allmän olust känsla det är som att det knyter sig i lungorna och du får inte luft och dessa i sin tur skapar oro och ångest och det blir helt enkelt en dålig spiral av olika emotioner som sätter sig i din kropp. Du kan få fysiskt, mentalt, själsligt,andligt, emotionellt ont och till slut känns det som ett ”normal tillstånd” det bildas en falsk verklighet förvrängningar, generaliseringar och tillslut vet man inte hur man ska hantera eller bli av med de jobbiga känslorna och låsta tankemönster.

Hjärtat upplever mycket under ett normalt livsförlopp. Uttryck som ”hjärtesorg” ” ”krossat hjärta” finns därför att det är vårt hjärta som känner smärta när vi blir ”emotionellt kidnappade”

Kan du erinra dig den märkliga fysiska känslan som uppstår i hjärtat under kraftiga emotionella påfrestningar? Nästan alla har kännt den vid en eller annan tidpunkt. Vi hanterar obehagliga situationer på många olika sätt. Somliga går till anfall, andra drar sig tillbaka, och vissa gömmer sig. Vi känner ett behov av att försvara och skydda oss mot att bli skadade. Eftersom ditt hjärta är så viktigt vet ditt omedvetna att det ibland måste skydda det från fara.

Hur fungerar detta?

Ponera att du måste skydda dig från fysisk fara. Den mest logiska handlingen är att du gömmer dig bakom något. Även ditt omedvetna följer denna tankekedja. När ditt hjärta såras eller riskerar att ”krossas” reagerar ditt omedvetna snabbt med att bygga ett skydd för att hålla det tryggt.

Våra tre hjärnor börjar dominera oss och den gamla hjärnan som funnit sen urminnes tider slår an blixtsnabbt ”fäkta eller fly” hjärnan.

Våra tre hjärnor är

•Reptilen

•Aphjärnan

•Människohjärnan

Reptilen,aphjärnan/känslohjärnan är den äldsta urminneshjärnan. Den nyaste av dem alla är människohjärnan den nyare delen är den logiskt rationella, den har få människor lärt sig att bemästra pga av att de gamla delarna kickar in och ”kidnappar sinnet” man behöver inte gå långt för att se ett kidnappat sinne.

Det försiggår i toppen av våra politiker, med krig,våld och härskartekniker, i våra relationer interaktioner mellan varandra. Vi har helt enkelt inte lärt oss att ställa frågor till oss själva och leda oss själva medvetet tillräckligt bra.

Samhället hade kunnat se ut på ett annat sätt om vi lärt oss att se med den andres glasögon och gå in med inställningen att vi har bara ansvar för vårt eget agerande och ord att ha ett förhållningssätt av mer kärlek,acceptans och förståelse gentemot sin medmänniska istället för anfall eller flykt på agendan. Ställa kontrollfrågor i olika situationer till dig själv. Ödmjukt tänka att vi alla har olika förutsättningar, förmågor eller som ordspråket säger att du inte vandrat i den andres skor! Alltså är det inte heller min uppgift att döma någon annan den ansvarar för sitt. Ställ frågan

Vad och hur kan jag lära mig något utifrån denna situation jag befinner mig i?Är det något i detta som triggar mig och varför? Behöver jag agera direkt?

Ordspråket räkna till 10 passar fint här

Och att andas djupt.

I vårt samhälle har inte hjärtat fått någon plats att fullt ut få vara med och känna in. Många har helt enkelt slutat värdera detta som viktigt men vad händer i en människa om vissa känslor är mer okej än andra?

Vi blir produkter av ett hårt samhälle som bara går ut på att prestera om vi inte är varsamma med oss själva och det värsta det gör oss sjuka,vi blir som robotar som lyder andras order och ord istället för att gå in i sig själv hur tänker och känner jag? Det blir en röra att hitta rätt i det emotionella virrvarr och instängda emotionella blockeringar och mönster byggs upp i oss.

Visste du att 95% av våra tankar är samma tankar varje dag, alltså behövs det målmedvetna aktiva val för att ändra ett visst mönster,beteende med dig själv om du vill nå varaktiga förändringar i ditt liv du behöver skapa detta i ditt liv för en hållbar emotionell frihet.

Några tips från mig för emotionell frihet och hur du blir mästaren över ditt eget liv!

• Disciplin/självkontroll

• Medveten närvaro

• Personliga mål

• Ärlighet

• uthållighet

• Lär dig de universella lagarna och hur dessa fungerar och hur du kommunicerar med dessa

• Tålamod

• Lär dig metoder till omprogrammering om dig själv eller ta hjälp av någon som hjälper dig.

• Tacksamhet

• Tro på dina inre krafter

• Var snäll med dig själv

• Acceptera

• Släpp taget

• Ha tillit

• Var kärleksfull mot dig själv och andra

• Lär dig om kroppens energisystem

• Självledarskap bemästrar du allt detta hos dig själv når du goda resultat med allt i livet.

Läste en intressant vetenskapligt kontrollerad studie utförd av tyska forskare vid universitetet i Kassel som har visat att bröstområdet hos en genomsnittlig person endast avger 20 fotoner ljus per sekund. Någon som mediterar på sitt hjärtcentrum och skickar kärlek och ljus till andra uppnår fantastiska 100 000 fotoner per sekund. Det är 5000 gånger mer än den genomsnittliga människan. Många studier har också visat att när dessa fotoner är fyllda med en kärleksfull och helande avsikt ökar deras frekvens och vibrationer till en punkt där de bokstavligen kan förändra materia, läka sjukdomar och omvandla negativa händelser.

Hjärtat älskar, känner, tänker och kommer ihåg och kommunicerar med andra hjärtan. Den lagrar information och kontinuerligt med varje takt pulserar denna information genom kroppen. Det är mycket mer än vad modern vetenskap skulle få dig att tro. Det är också en pump som pumpar den cellulära symfonin som är själva kärnan i din varelse och det är en magnetisk och utstrålande vortex och den verkliga källan till mänsklig kraft.

Så låt oss fortsätta skicka kärlek,omtanke och värme till dig själv. din omgivning, världen och vårt universum.

underskatta inte kärlekens kraft.

Förändringen börjar alltid med oss själva.

Be the change you want to see”

Får detta mitt hjärta att sjunga eller inte?

Ännu ett år går mot sitt slut och jag kan bara konstatera att det varit ett rekordår för min del. Jag vill tacka alla nya och befintliga kunder och önska er ett gott slut och ett gott nytt år! Jag ser fram emot nästa år med tillförsikt och tror på ett lika bra 2022.

Inom nästa år ser jag framemot att utveckla och tillföra Mind Jonna nya tjänster inom det holistiska konceptet. Jag har förkovrat och utbildat mig ännu mer under 2021 och ser framemot att fortsätta med det och få börja föra in bitar av det i större utsträckning. Givetvis fortsätter jag som den kreatör jag är inom hårkonstens värld. Mind Jonna är en holistisk verksamhet och är i ständig utveckling. Mitt mål är att gå dit hjärtat sjunger.

Lyckan att ha det fria valet att välja mina tankar, handlingar och val. Jag har hittat min självstyrning och mitt självledarskap på ett balanserat sätt, Vi alla är konstnärer i vårt egna liv och målar de färger på vår tavla som vi vill det ska se ut. Att kunna behärska dessa är en ynnest och däri ligger min frid min lycka i insikt och förvärv. Låt aldrig något eller någon näsla sig in i din egenstyrning. Det är du som bestämmer.

Hur väljer jag att värdera och reagera på mig själv och omvärlden? Hur väljer jag aktivt att nå de psykologiska mönster, som kan få en människas subjektiva bild att omkullkastas eller omvärderas? Låt dig inte snurra runt av någon annans idéer och sanningar utan flyg fritt.

Svaren finns inte där ute i någon annans bok,vetenskap eller någon annans sanning. Den är närmre än du tror, lyssna och lär, men lyssna in till din egen melodi. Hitta din egna unika ton för det är trots allt det som räknas.

Den sanningen finns inom dig i ditt eget ljus kan du lita på till 100% och du är ett med källan.

Leta, ifrågasätt och känn in hur det landar inom dig. Säg ja till det som resonerar med dig, säg nej till det som inte resonerar. Bli medvetet selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar dina egna uppfattningar. Fortsätt välja ditt högre jag varje dag, dina kanaler och frekvens. Tona in den som resonerar med din, sålla, välj bort annat som inte resonerar med ditt högre jag. Det är inte svårare än så.

Gilla, bry dig om det som känns rätt för dig välj bort det andra. Får detta mitt hjärta att sjunga eller inte?

Bli som en falk och flyg uppifrån för att se det större perspektivet. Välj klokt utifrån dig själv och glöm inte bort vem du är. Inne i dig bor alla svar, aldrig där ute. Det är du som är på promenad, gud är alltid hemma ,glöm inte det. Du är och kan vara källan för du är sprungen ur källan.

För någon kan det verka mörkt, så kan det vara men lys upp stigen genom att vara i ditt ljus. Hjälp någon om den vill se klarare. Den som inte vill, lämna låt bli.

Vi är alla en del av alltet. Att kollektivt lysa på vårt sätt är inre styrka och mod. Ibland tas det emot bra, ibland mindre bra. Gå inte in rädsla eller affekt utan förbli falken och se uppifrån. Ibland behövs ingen åsikt eller värderande. Att låta det vara är kraftfullt i sig.

Fortsätt sätta en kärleksfull intention och sänd en tanke av kärlek. Känns det bra inom dig blir det det ljus du vill se inom och utanför dig. Det blir bra.

Låt var och en ha sin upplevelse från där den verkar och från sin modell och bild av världen.

Ack källan har en plan för dig och mig, en intelligent sådan. Större än oss själva och vi är inte ansvariga för någon annans plan, bara vår egen. Att gå in och försöka förändra är lönlöst för oftast är bilden inte samma som din.

Kärlek är att låta varje individ hitta sin egen bit i livet.”

Fortsätt älska livet, var kreativ som du skapades att vara. Gå de spår som du ser är ämnade för dig. Andas in den fria friska luften och välj allt det goda på din väg. Välj att se det goda i varandra med varandra. Möjligheterna finns alltid inom oss, se storheten i dig själv och andra.

Vi är ett, flyg högt som falken det tänker jag göra.

Med dessa ord vill jag lysa ditt 2022 med ett hejdundrande Gott nytt år. 💫❤️💥

Hur fungerar helande energi?

På ett väldigt enkelt sätt beskrivet, det är som diskmedel som löser upp det som inte längre är kompatibelt.

Diskmedlet löser upp fettet och gammal smuts som fastnat på porslinet men det försvinner inte om du inte tillför diskmedel och vatten tillsammans,ibland sitter smutset på ytan ibland mer ingrott.

Samma är det i healing den behöver något att arbeta mot för att få bort det som längre inte ska vara kvar. Dina händer är ditt verktyg diskmedlet, och vattnet är den energin som löser upp det som inte längre ska vara kvar.

Bara det som du tillåter att ta emot får du i den dos du behöver. Energin går in lager för lager och löser upp”

Healing energin går helt enkelt in där den behövs och löser upp gamla blockeringar och minnen i våra kroppar och celler och kommer upp till ytan på vår kropp och sinne för att släppa taget om det som inte längre ska vara där. ”smuts”

Ibland kan vi undra om healing är bra just för att du behöver börja ta itu med det som skaver i dig det kan kännas smärtsamt när det kommer upp till ytan men är precis som det ska. Det kommer upp av en viss orsak för att det ska lämna kropp och sinne det är helt enkelt färdigt och kommer upp av den anledningen.

Det behövs mod att gå in total tillit utan kontroll”

Det kan kännas smärtsamt emotionellt, själsligt, fysiskt, andligt när helande energi går in, så att gammalt kan komma upp till ytan för att släppa taget. Ibland har vi bestämt oss att ta itu med det som kommer upp och ibland orkar,vill vi inte det och lägger då locket på för att inte känna för att det helt enkelt kan kännas för smärtsamt,men om man istället kan se och omfamna även den rädslan och se det motståndet som en läromästare då behöver inte det bli så smärtsamt alls att omfamna den skuggsidan av oss själva. Utan vi kan tillåta kärlek ta vid,och våga se egots illusion utan att den ska få ett grepp om ditt energisystem.

”Ger du ditt mörker ljus, försvinner mörkret”

Även det löser upp varandra. Botemedlet mot rädsla är kärlek”

Ibland förstår vi och ser inte energins högsta bästa syfte. Ju mer du har arbetat med ditt eget personliga växande desto lättare har du att lita på att motstånd är för ditt bästa för att du ska bli lyhörd för de signaler som vi får förmedlat till oss i form av tankar och känslor som är vår kompass i livet.

Är energin blockerad och trög leder det på sikt till sjukdom men ställer även till det på andra sätt. Genom att förvränga hur vi uppfattar världen och dämpa våra känslor bromsar det våra möjligheter till ett rikt liv.

Din personliga vibration den energifrekvens

som finns i din kropp från stund till stund – är det viktigaste verktyg du har för att skapa hälsa, vitalitet och glädje. När du förändrar din energi så förändrar du faktiskt ditt liv!

”Inre frid,harmoni och personligt växande”

”Det finns alltid en djupare mening om du väljer att se det så. Valet är vårt”

Motstånd är bara till för vårat högsta bästa för att vi ska komma vidare i våra menade livsplan.

När hjälper Healing?

Vid stress,oro, ångest, löser upp energiblockeringar, verkar känslomässigt lugnande, stärker immunförsvaret samt ökar och stärker kroppens naturliga förmåga till läkning,stoppar näsblod, frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses, lindrar smärta och obehag som orsakas av störningar i kroppsfunktionen.

Hjälper på flera nivåer själsligt, andligt, fysiskt, mentalt.

När behöver du healing?

När du vill nå djup avslappning, få en kontakt med din andning och din kropp, förstå ditt högre jag och vad den vill säga till dig.

Få insikter i dig själv på ett djupt plan, lära älska dig själv på riktigt.

Vad gör jag som healer?

Kopplar upp mig till den intelligenta energin qi livsenergin som omger oss alla och låter denna energi flöda genom mig till dig. Jag låter energin arbeta genom mig och jag är ett instrument för ditt högsta bästa jag i total tillit i varje process och del.

Vi tillsammans jobbar med

Ju mer avslappnad du kan vara,desto mer kan du ta emot frekvensen och energin det finns ingen begränsning, du är din egen möjlighet och begränsning. Och du får precis så mycket som du behöver och vill och klarar av att ta emot. Efter healingen kan det ha kommit upp tankar och känslor som vi kan medvetande göra till mer klarhet i dig.

Vad säger healing?

”Ingenting verkligt kan hotas.Ingenting overkligt existerar.Här i ligger universums frid.”

Hårtrender just nu att ha koll på!

Tillbaka till 70-talets diskoera.

En ofixad mittbena med håret bakom öronen är hett och trendigt just nu.

Pannband svettband ovanpå håret a’ la Björn Borg är tillbaka.
Gala hår ju större hår desto bättre massor med volym.
Män med lugg nu är det dags för killarna att titta under lugg.

 

Sjalett är hett låt längderna hänga fritt och toppa med en sjalett.Naturligt nyanserat både styling och färgton lämnar ett naturligt och avslappnat intryck.
Flickig glamour flikig lugg härliga lockar och i volym.
Vågor och lockar på killar är trendigt det ska vara kaxigt och lekfullt.
Wolfcut hair
En trend från 60- talet som varit stor sommaren 2020 fortsätter ännu bla,
Billie Eylish ser man bära denna flikiga extremt uppklippta frisyr med flikig gardin lugg. Det är den gamla hockey-frillan men med en modern touch.
En kontnärlig känsla med kreativitet i vår hand flyttar vi oss mot handgjorda och bläcksvarta tekniker i skira blomtryck som uttrycker mer struktur och utsmyckning än enkelt tryck. Det är en drömmande abstrakt anda som hyllar hantverket. Artful Feeling väljer handgjort framför massproducerat handlar om individualitet och självförverkligande För håret gäller lockar och volym i mjukt skiftande nyanser av rött, guld och beige.
Whimsy handlar oväntade kontraster. Extrema proportioner och dramatiska silhuetter. Det finns en kostymliknande känsla här men man blickar alltid framåt aldrig tillbaka med ett fräscht modernt etos vintage former accentueras av korta skarpa vassa snitt i svala nyanser av blont och metalliska toner.
På catwalken ser vi newfemininity rotad i klassicism med en kärlek till enkelhet,balans och modernism.En ny riktning har tagits vilken började med Diors legendariska New Look som omfamnat ett diskret självförtroende enkelt men ändå vårdat,den ber inte om ursäkt, det är klart med vackert klippt glänsande snyggt hår i ombrenyanser av mjuk naturlig och överdådig choklad.

Följ MindJonna Facebook Instagram

1 2 3 5

Tack för att du gillar
Mind Jonna på facebook.
Missa inga nya blogginlägg,
erbjudanden och nyheter.