Är du nyfiken på hur du kan omkalibrera ditt system?

Vi behöver en inre motivator något som driver oss. Genom motivation stärker vi motivationen att göra förändringen genom att skapa en attraktiv vision för vad vi vill uppnå och bli medveten om vad vi längre inte vill uppleva, vad vi har fått nog av, det skapar energin av att bli tryckt framåt av det som vi inte längre vill uppleva och dragen framåt av vår attraktiva vision. I den andra fasen av beslut väger vi för- och nackdelar för att göra förändringen eller att stanna kvar där vi är, det för att ta ett smart, och sunt beslut för att genomföra förändringen. I tredje fasen av skapande skapar vi de resurser som behövs, skapar en plan för hur vi ska nå fram, identifierar färdigheter som behövs mm. Vi börjar ta de första viktiga stegen för att förverkliga förändringen i praktiken och fortsätta följa vår plan. I fjärde fasen av Integrerande så integrerar vi allt genom att fira och positivt förstärka de nya beteendena och färdigheterna vi utvecklar samt tar till oss feedback för vad som fungerar mindre bra, justerar planen och kör på igen. Detta är ingen linjär process utan mer en dans mellan de olika stegen.

vad som kan hålla en tillbaka, och vilka kriterier som behövs för att leva på de själv-förverkligande behoven, att leva fullt ut som människa. Vi utgår ifrån fyra nyckelpunkter, dessa är:

1. Vårt växande är utvecklande av naturen; vår inre kärna är designad för att utvecklas genom hela livet.

2. Vi utvecklas som människor och förverkligar saker genom att skapa rika och kraftfulla betydelser.

3. Vi har en inre kärna, ett äkta jag som utvecklas genom själv-upptäckt, själv-medvetenhet, själv-respekt, och själv-kärlek.

4. Vi accelererar vår utveckling genom att anta personligt ägandeskap och ansvar för våra liv, vi förminskas som människor när vi inte gör det.

Självförverkligande

Själv: Hur definierar personen sig själv i olika sammanhang? Själv-värde, självförtroende mm.

Kraft: Här handlar det om personens mentala och emotionella resurser, färdigheter, kunskaper mm. som frigör själv-förverkligande potential.

Andra: Hur definierar personen andra människor och relationer till andra som frigör potentialer när personen förverkligar sitt sociala Jag?

Tid: Vad och hur behöver personen definiera ”tid” så att den stödjer frikopplandet av ens potentialer? Har du mycket tid? Lite tid? Är tiden emot dig eller din vän? o.s.v.

Jag brukar jämföra detta med Maslows behovstrappa eller chakrasystemet vilket bygger på samma principer.

Världen: Vad behöver personen tro om världen, och specifikt om den världen inom sin passion?

Maslows behovstrappa går ut på att det finns fem trappsteg med mänskliga behov som alla försöker fylla. De fem trappstegen är: Fysiska behov, Trygghet, Gemenskap, Uppskattning och slutligen Självförverkligande.

Och chakrasystemet Chakra är sanskrit och betyder livsenergihjul. Inget chakra arbetar självt utan allt hänger samman och påverkar hur vi mår, uttrycker oss och vilka vi är. De sju mest centrala chakrana går från roten av vår ryggrad upp till toppen på hjässan och binds samman av en stor energikanal.

sitt själv-förverkligande.

Ju högre upp på skalan du är, desto starkare betydelser, mening, visioner, drömmar, övertygelser mm. har du. Ju lägre ner du är, desto mer och effektivare prestation har du.

Ju lägre ner på trappan desto mer outvecklad, d.v.s. låg prestation och låg betydelse,

man är så kallad Presterare, man presterar effektivt och mycket, men med låg mening och betydelse i det, arbetsnarkomaner räknas ofta till den här kategorin. Det man gör känns ofta meningslöst men försöker lösa det genom att prestera ännu mer, vilket förvärrar situationen.

”Drömmaren” man har höga betydelser, drömmar, visioner, mål mm. men ingen eller låg prestation. Är man här länge och mycket är det vanligt att man skapar depression och liknande tillstånd.

”Själv-förverkligare” man har hög mening betydelser, visioner, mål mm. I kombination med höga och effektiva prestationer. Synergin mellan hög betydelse och hög prestation brukar upplevas som sitt kall i livet, sin mission, meningen med livet o.s.v. Här gör vi det som vi finner högst meningsfullt i livet utifrån våra styrkor, färdigheter, egenskaper, kunskaper, erfarenhet mm.

Genom att kunna diagnostisera var personen befinner sig i dagsläget vet vi nu hur vi kan hjälpa personen framåt, vilken del som behöver förstärkas för att leva ett själv-förverkligande liv.

Meta-tillstånd

För att nå sina mål behövs två saker

Att du får saker gjorda och att det känns meningsfullt. Det som står i vägen är hur du hanterar känslor och beteenden något som styrs av din mångfacetterade mentala inre karta de högre meta nivåerna av tankar, känslor och hur du tolkar detta sinne.

Det är som en tredimensionell matris likt en diamant där varje facett är en ingång för olika upplevelser i ett inriktat mönster lagt på lager meta nivåer som bygger meta tillstånd.

Att ha ett högre perspektiv på det som sker där nere. Likt en falk som flyger och blickar ner på jorden från en upphöjd position. En fluga på väggen som kikar ner på omgivningen. Ett meta tillstånd är en modell för sinnets förmåga till självreflektion att du kan tänka saker om dina egna tankar. Det blir omedvetet som lager på lager av tankar och känslor och upplevelser hela tiden. Du kanske blir arg på en person för att sedan skämmas över din brist på självkontroll som kan göra dig ledsen över att du hamnat i den situationen igen. Som kan väcka en övertygelse att du sitter fast i ett reaktionsmönster och så vidare.

Det är tankar om tankar på högre nivåer. Det hamnar högt upp bildar som en ram för de lägre nivåerna, samt styr och färgar upplevelser exemplet jag gav ovan var en negativ upplevelse och det kan lika gärna gå i en helt annan riktning. Eftersom den högre nivån påverkar det som först triggats (primär nivå) kan man även påverka till exempel tillståndet ilska genom att medvetet lägga lager på lager som till exempel nyfikenhet (att du blir nyfiken på din ilska) eller respekt ( att du respekterar din känsla för ilska) Det händer saker när du inkluderar.Dina meta tillstånd ligger utanför din perception precis som det undermedvetnas aktivitet och de kan nås för direkt påverkan och omprogrammering via neuro-semantik.

Neuro-Semantik blir då enkelt uttryckt att du känner dina betydelser i kroppen, rent fysiskt.

Neuro syftar på nervsystemet medan semantik handlar om mening, betydelser syfte och intention.

Neurosemantik utforskar hur nervsystemet påverkas av mening, syfte och betydelser.

Du aktiverar de högre motiverande och styrande nivåerna av hur du konstruerar din inre värld områden som handlar om värderingar (det som är viktigast för dig i ditt liv) övertygelser (allt du tror på är sant) identitet (vem du är innerst inne) dina syften och din intention allt som handlar om inspiration och riktning. Med neuro-semantik kan du nå det som kallas för den andliga delen av hjärnan, dina heliga betydelser (enligt din personliga karta) och få en upplevelse av att ”ha tänt julgransbelysningen invändigt.

Med hypnos aktiverar du det undermedvetna genom att sänka hjärnvågsfrekvensen till alfa eller thetanivå (lätt till djup trance) för att göra omkodningar och hitta resurser. Med Ns-processer går man i andra riktningen och triggar istället en ökad hjärnaktivitet du går upp i trance gamma frekvens. Detta är samma nivåer som Dalai Lamas munkar tränas till. Det kan upplevas som sköna tillstånd av exalterad klarhet. Detta kan man träna sig till för att nå.

Meta-tillstånd ligger på en abstrakt nivå de ligger utanför din direkta medvetenhet trots att de styr ditt handlande och de är samtidigt fullkroppsupplevelser. Du känner dem påtagligt när de aktiveras. Det här är oerhört spännande områden.

Här får du förslag hur du transformerar ditt system en snabbversion.

Först skapar man tillgång till tanke eller känsla för att sedan applicera den på ett annat tillstånd (en tanke, känsla eller något fysiskt)

-Att du blir medveten

Bli medveten här och nu om ditt tillstånd (primär nivå) och vilka resurser som skulle göra skillnad om du adderade dem för att lättare nå dina önskade mål.

-Att du skapar tillgång direkt till ett resursfyllt tillstånd.

I de stadiet skapar vi resursfyllda tillstånd som vi tror kan ge oss nya möjligheter. En sådan ”resurs” kan vara en tanke,idé,känsla,övertygelse,värdering, minne, fantasi.

De två sätten att skapa tillgång till ett tillstånd antingen genom att minnas en situation man varit med om eller att föreställa sig en situation i framtiden där man har tillståndet.

Förstärk tillståndet grundligt hela vägen.

Ska resurstillståndet vara en katalysator för förändring så behöver det vara en verklig energibooster som känns ordentligt det ska vara som att julgransbelysningen tänds i hela kroppen när neurologin högaktiveras.

Så här handlar det om att göra resurstillståndet fysiskt genom att exempelvis känna det i kroppen,tala,röra sig,göra miner i detta tillstånd med sann inlevelse, det fungerar också att skapa klassiska ankringar eller triggers genom beröring. Visuella markörer,ljud eller ord etc.

-Applicera/använd resurstillstånd på nuvarande tillstånd

Dags att ta det resursladdade tillståndet till primärnivån från punkt 1 och vara uppmärksam på vad som sker. Nu skapas ett meta-tillstånd. Resurstillståndet

” färgar av sig” på det första tillståndet så det förändras.

-Analysera det uppkomna tillståndet

Nu undersöker man balansnivån i det uppkomna meta-tillståndet en kvalitetscheck för att säkerställa att detta känns som du, att detta är rätt väg.

• Hur känns det här?

• Kan det kännas ännu bättre?

• Behövs det läggas till eller justeras/ redigeras på något vis?

-Skicka snabbt in tillståndet i en tänkt framtid

Genom att föreställa sig att man har med sig meta tillståndet in i framtiden, i kommande situationer får man ett kvitto hur det fungerar. Så har du skapat flow i full tillgång.

Lycka till Mind Jonna

 

Hur programmerar jag om mitt sinne?

Mina största inspirationskällor är mina klienter.

I samtalen på mitt arbete lyssnar jag lyhört på vad människor behöver i sina liv det är en stor ledstjärna för mig att skriva min bloggar om, det jag hör skapar jag sedan kreativt i form av ord.

Känner mig tacksam för mitt fantastiska arbete som jag kreativt och innovationsrikt får skapa med mitt företagande.

Jag vill upplysa om att

Inom snar framtid kommer Mind Jonna att ta ytterligare nya riktningar, ännu mer mot det holistiska (hela människan i fokus) nu som hypnosterapeut många vet redan att jag studerat länge inom detta område tidigare/ liv terapeut och snart färdig Dynamisk Emotionell Terapeut/ hypnosterapeut vilket jag kommer att kunna erbjuda individer med dessa kraftfulla hypnotiska metoder som hjälp.

Att frigöra inre begränsningar och arbeta med individens emotionella låsningar/ trauman. Detta kommer jag beskriva mer om när tiden är inne för det. Men nu till något ännu mer spännande…

Vad är självhypnos?

Låt oss säga att du sitter på tunnelbanan eller bussen när du börjar stirra på en fläck på fönstret, varpå sinnet svävar iväg. Du går ingenstans, men du går vilse i ditt sinne under en kort period. Ett par minuter senare anländer du till din hållplats, där du förvirrat hoppar till. Det är som om du vaknat ur en trans.

Hypnos har många likheter med detta tillstånd. Att koppla bort från verkligheten för att gå ned i ditt sinnes “källare”. Och vad du gör under dessa stunder har stor påverkan på ditt liv. Du kan ta beslut, sätta prioriteringar, fokusera dina önskningar och till och med förbättra humöret. Ibland ägnar man sig åt självhypnos utan att ens märka det.

Denna idé kan verka ganska så uppenbar men den har vissa nyanser som vi bör reflektera över. Vi lever i en värld där det finns en dimension som har tagit alltmer mark: förtvivlan. Denna känsla kommer ofta innan ett depressivt tillstånd. Ett där en person helt förlorar kontroll över sitt liv. Det är som något som växer inom oss tills vi slut inte kan andas.

Förtvivlan gör att du tappar kontrollen

Den där emotionella svagheten uppstår när vi börjar ifrågasätta de beslut som vi har tagit genom våra liv. Varför investerar jag så mycket tid och energi i folk som senare sviker mig? Varför oroar jag mig så mycket för mitt jobb om de inte uppskattar mig? Och varför lyssnar jag inte på min instinkt? Varför försökte jag inte när jag hade möjligheten?

Här kommer ett intressant faktum många inte är uppmärksamma på. Många handlingar du utför medvetet har sin grund i ditt undermedvetna. Dina smaker, sättet du reagerar på vissa omständigheter och dina lutningar är produkter av undermedvetna grundval.

Denna plats, där dina tidigare upplevelser, personlighet, instinkter och automatiseringar ligger, iscensätter en stor del av vad du går igenom under dagen.

Målet med självhypnos är därför att utöva större kontroll över sitt undermedvetna för att programmera det. Du vill omfokusera det så att det låter dig utföra beteendeförändringar.

Tekniker för att utöva självhypnos

För vissa personer är det bäst att utöva hypnos med en expert. Men om du inte har tid, åtkomst eller resurser så kan följande strategier vara väldigt hjälpsamma. Nyckeln är att vara ihärdig, använda din disciplin och öva på dem varje dag.

Målet med självhypnos är därför att utöva större kontroll över sitt undermedvetna för att programmera det. Du vill omfokusera det så att det låter dig utföra beteendeförändringar.

Tekniker för att utöva självhypnos

Visualisering

För att utöva självhypnos behöver du en referensstimulus: ljuset från en lampa, ett pappersark, ett glas eller till och med en påhittad situation. Det måste vara en mental tillflyktsort eller en visuell punkt varifrån du kan sträva inåt, in i sinnet.

• Vad du först ska göra är att vända blicken mot denna stimulus och slappna av. Du kommer passera från fysiska förnimmelser till mentala. Mot avslappning, fridfullhet och balans.

• När du uppnått detta djupa tillstånd av avslappning kommer du upprepa en uppsättning positiva uttalanden. Du kommer påbörja en inre dialog där du verbaliserar sakerna du vill åstadkomma. Till exempel: “Jag ska sluta vara rädd för att tala inför publik , “jag ska bli mindre stressad”, “jag kommer hitta en bra partner.” Det viktiga är att du förankrar en känsla här hur du ser dig själv redan göra/ vara i dessa situationer. ”Måla” scenariet i ditt inre så noggrant du kan med färger,känslor, dofter ju fler sinnen du använder desto bättre når du ett varaktigt resultat. Övning, övning och åter övning.

Fixering

Självhypnos kan även åstadkommas genom att titta på en punkt ovanför dina ögon. Fokusera bara på denna punkt och skapa långsamt en något mental dimma. Du kommer då sjunka in i en avslappnad trans där du endast fokuserar på din andning. Väl där börjar du upprepa positiva mål: Jag kommer uppnå…jag vill… jag kommer… jag är fokuserad på…

Andning

En annan enkel strategi för självhypnos är kontrollerad andning. Följ stegen nedan:

• Leta efter ett lugnt utrymme. Detta är platsen du alltid kommer använda för självhypnos. Ditt sinne måste associera den där soffan, hörnet av verandan eller rummet med tillflyktsorten där ditt sinne kan slappna av och sjunka ned i det undermedvetna.

• När du har valt din plats ska du börja kontrollera din andning på följande sätt: andas in, håll, andas ut, töm.

• Det är bra att upprepa denna cykel 5-6 gånger. Förbli sedan i denna avslappnande tomhet. Stanna i detta tomrum fullt av möjligheter, där du kan tala med ditt undermedvetna och programmera det. Återigen kommer du upprepa dina mål och önskningar (alltid positiva).

Kanske kommer dessa tekniker påminna dig om avslappningstekniker, som är väldigt vanliga inom meditation. Men de gör mer än att bara hjälpa dig vila och fokusera på nuet. Ett av målen med självhypnos är att förändra ditt beteende, dina tankar och ditt humör.

Syftet med självhypnos som ett terapeutiskt verktyg är att ersätta negativa påståenden med positiva. Snarare än en avslappningsteknik är det träning. Som sådan behöver du upprepa dessa övningar 4-5 gånger om dagen i fem minuter. Du behöver vara konsekvent och målmedveten. Inga förändringar av det undermedvetna sker över en natt. Du måste ha ihärdighet och tillit för ditt sinnes kraft.

Förändringar kommer ske fortare än du tror.

Målet är att du tar kommandot över dina negativa tankar de är inte de som ska styra dig utan det är du med ditt positiva kreativa styre som bestämmer riktningen och dit du vill…

Lycka till med ljus och kärlek, Mind Jonna ❤️

Förstå universums och vår mentala grund.

Vill du få mer ett flow i livet som blir bestående och leva mer medvetet från ditt högre jag och känna att livet inte är en kamp kan dessa kosmiska lagar vara bra att ha koll på.

Lagar du behöver känna till för att hitta ditt ”varför”, ”hur” och ”vad” i livet. Okunskap om lagarna gör oss inte obundna av dem. Utan att känna till dem är vi andligt okunniga, och när vi samarbetar med dem är det lättare för oss att förverkliga vår livsplan.

Det mer kända för många är nog lagen om attraktion,om det finns det mer beskrivet och förklarat om och litteratur att finna för den intresserade.

Att tillämpa dessa lagar är särskilt effektivt om man redan har en förståelse om lagen om attraktion

(Lagen om attraktion) Våra tankar, känslor ord och handlingar skapar energier som attraherar likartade energier i enlighet med andra metafysiska lagar. Det betyder att du behöver överensstämma med din egen energi med det du vill attrahera och det handlar om att göra det helt och fullt och inte bara på ytan – det räcker således inte med att gå runt och tänka positiva eller fokuserade tankar lite då och då och resten av tiden vara negativ eller låta hjärnan löpa amok. En annan viktig aspekt handlar om att vi har ett undermedvetet som kan ha en helt annan uppfattning eller tanke än vi underhåller medvetet.

då de olika lagarna överlappar varandra och på så sätt samarbetar. När man använder sig av dem så kan man skapa förändringar i sitt tänkande och på så sätt ta sig förbi mentala, känslomässiga, andliga och fysiska blockeringar och skapa ett effektivare manifesterande. Genom att förstå några av dessa lagar kan vi expandera vårt högre medvetande.

En annan är Lagen om mentalism

Faktum är att allt är sinne. Universum består av tankar, och tankar består av idéer. Allt vi upplever är en idé. Källa = ande = allt – den finns i oss, den finns omkring oss. Vi har ett element av allt i oss, vilket gör att vi kan agera lite på samma sätt som källan. Först uppstår en tanke, sedan en idé, och sedan vibrerar vi mot förverkligandet av den idén. Vi kliver in i en frekvens som leder oss rakt mot målet. Vibrationen börjar ta form, den tjocknar. Energin som lagts in i denna vibration formar idén till något fysiskt. Denna lag förklarar den sanna naturen hos energi, kraft och materia och förklarar varför de är föremål för sinnets kraft.

I Så som Ovan Så och Nedan

Din yttre värld är en återspegling av din inre värld.

Lagen om korrespondent

“Såsom ovan så och i nedan, och såsom i nedan så och i ovan”, “Det som finns inom finns även utom, och det som finns utom finns även inom”, och “mikrokosmos speglar makrokosmos och makrokosmos speglar mikrokosmos”. Här handlar det om att söka harmoni genom att sammanföra korrespondenserna mellan de olika planen.

Principen om korrespondens säger att det finns en koppling och överensstämmelse mellan de tre olika planen – Det fysiska, mentala och andliga. Därför måste vi se alla aspekter mellan dem för att förstå de mönster vi har i våra liv eftersom de upprepar sig i våra mentala, fysiska och andliga aspekter. Så hur vi upplever en sida i vårt liv påverkar hur vi manifesterar i en annan. Så negativa aspekter har en benägenhet att sprida sig till fler områden, likadant med positiva. På den punkten kan vi förändra genom att till exempel använda oss av attraktionslagen, positiva affirmationer, skriva en tacksamhetsdagbok eller försöka se positiva saker även i det negativa. Som ovan så nedan; som nedan så ovan”

Vår verklighet, som den är känd, är inget annat än en mental skapelse av helheten, i det sinne vi lever och i vilket vi rör oss. Idag finns det olika plan som vi är omedvetna om och när denna lag väl tillämpas kommer den att tillåta oss att bli medvetna.

Denna lag, liksom de andra som finns, är universella och kan tillämpas på alla medvetandeplan, ovanför, under och i alla riktningar och verkligheter som existerar. Det vill säga, det som finns här finns där. ”Ingenting är orörligt; allt rör sig; allt vibrerar”

Lagen om vibration

Denna lag säger att allt i universum hela tiden är i rörelse genom vibrationer och cirkulationer. Den handlar om mental transmutation (att omvandla) och genom att förändra sitt mentala tillstånd så förändrar man sin vibration. Att skapa i materia, sinnet eller anden ger alla olika former av manifestationer i den i vår värld eftersom de har olika vibrationer.

Universum består av otaliga utvecklingsnivåer och på den allra högsta finns det så kallade Gudsmedvetandet(den skapande kraften). Även människor har olika vibrationer och ju högre nivå man befinner sig på ju högre är vibrationshastigheten.

Allt och alla har sin unika vibration som påverkar sin omgivning. Här är det viktigt att vara medveten om att all energi är som en magnet som dras till samma typ av energi, samstämmiga vibrationer är anpassade till varandra på en grundläggande nivå. Det är denna lag som ligger till grund för attraktionslagen där “lika dras till lika”.

Genom att höja sig så kan man attrahera in mer positiva händelser, människor och saker. Detsamma gäller när vi sänker vår vibration. Så genom att finjustera vår vibrationsfrekvens så kan vi förändra våra liv.

Lagen om polaritet/ dualism

Polaritetslagen innebär tanken att ”allt är dubbelt”, ”allt har två poler”, ”allt har två ytterligheter.” ”Avhandlingen och antitesen är identiska till sin natur men olika i grader”. Vilken paradox som helst kan förenas, för det som verkar motsatt är faktiskt bara en annan del av samma skala. Varmt och kallt har ingen absolut definition och finns bara i förhållande till varandra. Kall kan brinna som varmt. På samma sätt har vi ofta sett hat förändras till kärlek eller motsatsen. Extremerna möts och smälter samman.

Denna lag säger att allt har dubbel karaktär och att dessa motsatsförhållanden ger livet en mening eftersom det skapar ett strävande åt något håll och därför styr motivationskraften i våra liv. Om vi till exempel aldrig upplever brist så får vi svårt att uppskatta överflöd. Vi får även svårt att sätta värde på samhörighet och kärlek om vi inte är medvetna om att det också finns utanförskap och hat.

Det är gynnsamt att reflektera över denna princip i sitt liv så att man kan finna den riktningen som höjer vibrationen, att försöka se det goda även i det onda när något jobbigt sker kan till exempel vara en sån sak. Man kan även se det som inte har blivit som man önskat som en vägvisare som pekar ut åt vilket håll som man i stället bör rikta sig mot för att få ett bättre resultat.

Alla extrema uttryck möts i mitten, skalan är alltid glidande. Någonstans möter ”mer” ”mindre” så att säga, eller ”mycket” ”litet”.

Det här uttrycker sig ofta som som dualitet på det fysiska och det mentala planet men på det andliga planet – där ALLT ÄR ETT – ryms alltid både och Gud (anden) står över motsatserna.

Genom att veta detta och fokusera på det som är bra även när det ser ut att vara dåligt kan vi höja oss över – transformera – denna lag – det är detta alkemi handlar om.

Lagen om rytm

Allt som finns rör på sig hela tiden och vilar aldrig och alla rörelser tar del av rytmen som en penselliknande rörelse, tidvatten, säsonger, från dag till natt. Principen för rytm är nära kopplad med principen om polaritet då rytm manifesterar sig mellan de två polerna som upprättats av polaritet. Allt som finns har en början och ett slut men även ett återskapande och en ny början precis som årstiderna då man går ifrån vinter vår sommar höst och sedan börjar allt om igen.

Lagen för orsak och verkan eller karma

Det finns en orsak till varje effekt och en effekt på varje orsak. Det finns en anledning till allt som händer och inga ageranden eller händelser är isolerade utan allt relaterar till något. Vad vi än gör eller vad som än sker så leder det till en reaktion antingen vi förstår det eller inte.

Inget händer av en slump utan allt som händer har sin orsak och verkan som beror på vad för handling man gjort. Det man menar är att inget händer av en slump utan att allt beror på vad som händer innan. Det som hände historiskt påverkar det som händer idag. Detta gäller även i vardagen som att en olycka eller något som händer har sin grund i handlingen innan. Som att någon kör en bil felaktigt är full eller helt enkelt är ouppmärksam.

Att någon lyckas i livet beror inte på att någon har tur utan beror på vad denne har gjort för att uppnå detta. Att någon lyckas i livet beror inte på att någon har tur utan beror på vad denne har gjort för att uppnå detta. Kan man hantera denna lag på rätt sätt så kommer man att kunna styra sig själv och påverka andra mot en positiv och växande riktning.

I en tex negativ riktning kan vi se detta i hur man manipulerar oss i filmer, serier, nyheter,skola och andra organisationer. Så att vi omedvetet gör som de vill trots att det de vill gör och skadar oss på olika sätt som alla krig, terror, dålig mat, skola, sjukvård,politik och men inte minst viktigaste att få oss följa deras agendor

Lagen om healing

Hel/ helad är ett naturligt tillstånd i oss och känns inte den bara är. Det finns ingenting att hela eftersom vi alla består av samma energi som kosmos/ källan/ gud och Gud är hel i sig själv. När helande sker är det vi själva som helar det som aldrig varit trasigt. Här kan man säga uttrycket låt tro försätta berg. En tro på att allting är möjligt. Det är därför lätt att ta styrka och hälsa för given. Det är vårt naturliga tillstånd.

Lagen om enhet

Lagen om enhet säger att vi alla är sammankopplade. Vi är alla en del av det kollektiva medvetandet. Varje enskild atom i din kropp är på ett eller annat sätt hopkopplad till resten av universum. Det betyder att allt som du gör har en kedjereaktion och påverkar alla andra. Dina handlingar har därmed inte konsekvenser enbart för dig.

Att ta fasta på denna princip och att använda den för att förbättra dig själv är faktiskt ganska enkelt. Allt du behöver göra är att komma ihåg att dina handlingar har betydelse och att de gör skillnad.

Det är också en fundamental lag som hjälper oss att förstå allting som sker runt omkring oss. Den ger oss bland annat en förståelse för hur karma fungerar.

Du kan använda denna lag genom att känna mer för andra individer och förstå att vi alla är en. Du kan till exempel ställa dig själv frågor som denna: “Hur kan jag visa mer medlidande och acceptans gentemot de.

Lagen om feminint/maskulint

Berättar att allt och alla innehåller de feminina och maskulina principerna på både det mentala, fysiska och andliga planet. De finns på alla existensplan där de representerar olika aspekter på olika nivåer.  På grund av deras existens så kan man på alla plan fortplanta, skapa och producera.

Den feminina lagens riktning är inåt och att ta emot, och den maskulina principens riktning är utåt och att ge ut eller uttrycka. Det måste finnas en balans mellan dess två krafter då det maskulina behöver det feminina för att kunna agera utan att skapa kaos, och det feminina behöver det maskulina för att inte hamna i stagnation. När dessa är i balans så kan man skapa en positiv rörelse framåt som leder till framgång. En obalans mellan dem sänker vår vibrationsfrekvens.

Relativitetslagen

I praktiken betyder det som kan vara stort för en kan vara litet för en annan, det som kan vara svårt för någon kan vara en baggis för nästa person.

Det betyder också att ingenting är bra eller dåligt i sig självt utan enbart då vi jämför det med någonting annat. Du kanske tycker att du har det knapert men det är för att du jämför dig med någon som har det bättre ekonomiskt än du medan du i förhållande till någon annan kan vara rik. För någon kan en finne på näsan vara en katastrof, men vid jämförelse att förlora en kroppsdel bleknar genast den dramatiken.

Alla möter utmaningar. Dessa är till för att övervinnas och leder i processen till utveckling – vilket i sin tur kan leda till ökad medvetenhet och upplysning. Vi får utmaningar på den nivå vi är och med vilka vi har motsvarande förmåga att klara av dem.

Lagen om handling

Det krävs handling för att saker och ting ska hända. Någonting manifesteras när vi agerar – men denna aktion behöver inte vara fysisk, det kan också handla om ”inre arbete” – det vi väljer att göra i vår inre verklighet. Med andra ord så kan att meditera också vara att agera så att säga.

Vi kan använda oss av det för att handla på sätt som backar upp våra drömmar, tankar, ord och känslor.

Lagen om energins eviga förvandling

Faktum är att allt i universum består av energier som är i ständig rörelse. Detta är någonting som få människor förstår. Du kan dra nytta av denna energi och förvandla den till vad än du önskar. När du väl lär dig att bemästra den föränderliga energin kan du bli svår att stoppa. Du kan då använda ditt medvetande för att förändra allt till din fördel.
Så kan du använda lagen till din fördel
Precis som denna universella lag säger är energin under evig förvandling. Den är alltid i rörelser och letar alltid efter någonstans att ta vägen. Därför ligger det i ditt bästa intresse att försöka erbjuda energin ett bra tillstånd att förvandlas till. Genom att göra detta kan du säkerställa att den energi som du känner gagnar dig, oavsett om den är positiv eller negativ.

Om du inte tar ansvar för dina tankar, känslor och handlingar kommer ingenting i din värld att ändras. Men om du istället tar kontrollen över ditt sinne och dina handlingar kan du åstadkomma bättre resultat. Därför bör du använda den universella lagen om energins eviga förvandling på följande sätt

Handling: Det mest effektiva sättet att förändra någonting och börja förverkliga dina drömmars liv är att varje dag skrida till handling. Om du inte anstränger dig tillräckligt mycket för att uppnå dina viktiga syften och mål kommer din vision inte bli verklighet. Därför är det bästa sättet att förvandla din energi att dagligen vidta stora åtgärder för att komma närmare dina mål.


I tanke: Vi människor har mängder av tankar varje dag och många av dessa upprepas dagligen. För att undvika att de negativa tankarna styr ditt liv behöver du försöka avlägsna dessa ur ditt sinne. Därför är det viktigt att du är medveten om dina negativa tankar och ersätter dessa med positiva sådana. För om du håller fast vid de negativa tankarna, såsom stress, rädsla och oro, attraherar du bara än mer av denna energi.
I ord. De ord som du använder påverkar andra men etsar sig också fast i ditt undermedvetna. Om du använder negativt laddade ord och tvivlar på dig själv kommer ditt undermedvetna acceptera denna bild av din verklighet. Detta avspeglas i din energi och du kommer då att omvandla dessa ord till verklighet. Så även om du inte har förverkligat ditt drömliv än bör du använda ord som beskriver din framtid istället för ord som håller dig tillbaka. Gör det så tydligt för dig själv du kan se dig redan vara i det du vill ju mer målande inre bild desto mer blir det din verklighet.

Det här är en överblick på några av universella lagar att ha koll på men det finns förstås fler. Ju mer du övar och blir medveten,förstår och tillämpar desto starkare bemästrar du dessa lagar livet blir inte bara en dans utan även en dans på rosor.

Att följa livets flöde som den är och följa med istället för att försöka kontrollera det som inte går ger dig fred och frid inombords och blir en direkt spegling till det yttre och universum slår an tonen och känner din riktning i vad du vill då fungerar dessa lagar i harmoni med oss och kollektivt. Prova detta det fungerar snabbare än du tror allt handlar om ditt skifte i ditt mindset och hur bra du bemästrar ditt ego/sinne tankar är skapande av din verklighet var varsam om vad du tänker,känner, och gör för det är det du får.

Gör en omprogrammering av ditt gamla sätt att tänka och känna till, vad vill du istället vara tänk, känna nu. Det ända du kan påverka är nuet dåtiden är sen gammalt och förbrukad energi och framtiden är inte här ännu. I nuet manifesteras även din framtid.

Stay tuned varma kramar Mind Jonna ❤️

Talar vi från hjärtat eller bär vi på en hjärtmur?

Instängda emotioner kan åstadkomma en mur runt ditt hjärta som hindrar dig från att leva livet fullt ut. Ditt hjärta genererar sextio till tusen gånger mer kraft och elektromagnetisk energi än din hjärna, vilket med god marginal gör ditt hjärta till det mest kraftfulla organet i hela din kropp. Hjärtat bildas också i livmodern först före hjärnan. Ditt hjärta är din varelses kärna, essensen av vad du verkligen är i din fysiska kropp. Hjärtat är mycket mer än en pump. Hjärtat har ett invecklat nervsystem. Som har visat sig att vi har en hjärthjärna alltså två hjärnor som lyder meddelanden som skickas av hjärnan till hjärtat.

hjärnan i vårt hjärta”

Ditt hjärta skickar ständigt ut information till din kropp. Vartenda hjärtslag för med sig viktiga signaler som påverkar din emotionella och fysiska hälsa. När du känner kärlek till någon skickar du i själva verket ut en kraftfull elektromagnetisk signal, med hjälp av din hjärthjärna.

Denna blogg ska handla om hur denna kommunikation mellan oss skadas eller störs när vi har en hjärtmur.

Inom Kognitiv beteende terapi (Kbt )lärde jag mig förstå,acceptera,släppa taget om mina egna mönster,beteenden och anknytnigsmodeller, och hur dessa påverkat mig och min omgivning.
Jag fick insikter till de hinder jag haft för att vara mig själv fullt ut och att vara sanningsenlig ,ärlig,sätta gränser, ta ansvar vad som är mitt och andras förstå de delar som begränsade mig och mitt liv.

Det magiska var när jag fick verktyg att jobba med mig själv med att avlägsna hjärtmuren hur jag programmerar om mig själv energimässigt och medvetet till den bästa versionen av mig själv, så att energin åter kunde skifta till ett högre medvetandeplan,bli fri från gamla programmeringar som var förbrukade och jag märkte hur allting runt mig nästan magiskt kunde börja förändras många av mina relationer har bytts ut och nya har kommit in som passar min frekvens.

Idag finns inte samma motstånd i mitt liv på samma sätt. Jag kan snabbt tyda hur jag bör göra för att få ett flow i livet. De största och bästa läromästarna för mig har varit mina barn. Genom deras ögon har jag fått se mina egna fel och brister och aktivt gjort något åt dessa. Det har varit som en bumerangeffekt i mitt liv.
Att lära sig bli medvetet närvarande om vad du sänder ut i form av handling, ord och tankar och varför är så viktigt.
Det är för att livet svarar an på dessa signaler både de bra de dåliga och handlar om oss våra insikter och hur vi gör det på.

” När din energi förändras, förändras din omgivning”

” När du läker dig själv läker du din omgivning”

Vad menar jag med det?

Det är så att all förändring börjar inifrån från dig själv.

När du både med hjärthjärnan förstått detta kan du göra ett nytt energiskifte med dig själv.

Plötsligt förändrades min bild om mig själv vad som är viktigt för mig, förstå mitt egenvärde, vad jag ska lägga energi på, bli mer medveten och förstå och sätta gränser, lära mig att uttrycka mig mer rättvist och sant gentemot mig själv och andra genom hjärtats språk.

Då släppte även de masker jag burit på.

Idag kan jag vara mig själv fullt ut oavsett sammanhang. Jag brukar likna detta med att energimässigt ha dragit av den gamla kostymen och dragit på en ny. En mer passande form där den nya kostymen sitter bättre och passar bättre. Den gamla kostymen är utbytt. Att nått en emotionell frihet som jag velat ha.

Fört då när jag fått de här insikterna kunde detta förändra energin hos mig och min omgivning.

Alla mina relationer har blivit mer sanna och ärliga, när du gör ett energi skifte med dig själv drar du till dig de energier som är kompatibla med dig och de energier som skiljer sig allt för mycket åt försvinner.

Och till slut attraherar du bara in det du vill och känner att du behöver och vill ha i livet.

Att förstått sina egna skuggsidor och triggers och ha släppt bort sina egna instängda emotioner, förstått sina egna fel och brister, och lärt sig att omfamna dessa för att genuint kunna hjälpa och finnas för andra på deras resa. Annars är det lätt att sk, speglingar överförs och man kan inte handla objektivt i terapeutiska situationer. När du gjort detta med dig själv får du ett mer sakligt och opartiskt förhållningssätt.

Upptäckten av hjärtmuren

Har du någonsin känt att du behövde bygga en mur för att skydda dig i en negativ situation?

Du kan faktiskt bokstavligt talat ha byggt en mur av emotionell energi runt ditt hjärta, och den kan skada dig både emotionellt och fysiskt en hjärtmur, en mur fullt av instängda emotioner. Hur det fysiskt kan kännas är som ett tryck på bröstet att ha svårt med andningen och en allmän olust känsla det är som att det knyter sig i lungorna och du får inte luft och dessa i sin tur skapar oro och ångest och det blir helt enkelt en dålig spiral av olika emotioner som sätter sig i din kropp. Du kan få fysiskt, mentalt, själsligt,andligt, emotionellt ont och till slut känns det som ett ”normal tillstånd” det bildas en falsk verklighet förvrängningar, generaliseringar och tillslut vet man inte hur man ska hantera eller bli av med de jobbiga känslorna och låsta tankemönster.

Hjärtat upplever mycket under ett normalt livsförlopp. Uttryck som ”hjärtesorg” ” ”krossat hjärta” finns därför att det är vårt hjärta som känner smärta när vi blir ”emotionellt kidnappade”

Kan du erinra dig den märkliga fysiska känslan som uppstår i hjärtat under kraftiga emotionella påfrestningar? Nästan alla har kännt den vid en eller annan tidpunkt. Vi hanterar obehagliga situationer på många olika sätt. Somliga går till anfall, andra drar sig tillbaka, och vissa gömmer sig. Vi känner ett behov av att försvara och skydda oss mot att bli skadade. Eftersom ditt hjärta är så viktigt vet ditt omedvetna att det ibland måste skydda det från fara.

Hur fungerar detta?

Ponera att du måste skydda dig från fysisk fara. Den mest logiska handlingen är att du gömmer dig bakom något. Även ditt omedvetna följer denna tankekedja. När ditt hjärta såras eller riskerar att ”krossas” reagerar ditt omedvetna snabbt med att bygga ett skydd för att hålla det tryggt.

Våra tre hjärnor börjar dominera oss och den gamla hjärnan som funnit sen urminnes tider slår an blixtsnabbt ”fäkta eller fly” hjärnan.

Våra tre hjärnor är

•Reptilen

•Aphjärnan

•Människohjärnan

Reptilen,aphjärnan/känslohjärnan är den äldsta urminneshjärnan. Den nyaste av dem alla är människohjärnan den nyare delen är den logiskt rationella, den har få människor lärt sig att bemästra pga av att de gamla delarna kickar in och ”kidnappar sinnet” man behöver inte gå långt för att se ett kidnappat sinne.

Det försiggår i toppen av våra politiker, med krig,våld och härskartekniker, i våra relationer interaktioner mellan varandra. Vi har helt enkelt inte lärt oss att ställa frågor till oss själva och leda oss själva medvetet tillräckligt bra.

Samhället hade kunnat se ut på ett annat sätt om vi lärt oss att se med den andres glasögon och gå in med inställningen att vi har bara ansvar för vårt eget agerande och ord att ha ett förhållningssätt av mer kärlek,acceptans och förståelse gentemot sin medmänniska istället för anfall eller flykt på agendan. Ställa kontrollfrågor i olika situationer till dig själv. Ödmjukt tänka att vi alla har olika förutsättningar, förmågor eller som ordspråket säger att du inte vandrat i den andres skor! Alltså är det inte heller min uppgift att döma någon annan den ansvarar för sitt. Ställ frågan

Vad och hur kan jag lära mig något utifrån denna situation jag befinner mig i?Är det något i detta som triggar mig och varför? Behöver jag agera direkt?

Ordspråket räkna till 10 passar fint här

Och att andas djupt.

I vårt samhälle har inte hjärtat fått någon plats att fullt ut få vara med och känna in. Många har helt enkelt slutat värdera detta som viktigt men vad händer i en människa om vissa känslor är mer okej än andra?

Vi blir produkter av ett hårt samhälle som bara går ut på att prestera om vi inte är varsamma med oss själva och det värsta det gör oss sjuka,vi blir som robotar som lyder andras order och ord istället för att gå in i sig själv hur tänker och känner jag? Det blir en röra att hitta rätt i det emotionella virrvarr och instängda emotionella blockeringar och mönster byggs upp i oss.

Visste du att 95% av våra tankar är samma tankar varje dag, alltså behövs det målmedvetna aktiva val för att ändra ett visst mönster,beteende med dig själv om du vill nå varaktiga förändringar i ditt liv du behöver skapa detta i ditt liv för en hållbar emotionell frihet.

Några tips från mig för emotionell frihet och hur du blir mästaren över ditt eget liv!

• Disciplin/självkontroll

• Medveten närvaro

• Personliga mål

• Ärlighet

• uthållighet

• Lär dig de universella lagarna och hur dessa fungerar och hur du kommunicerar med dessa

• Tålamod

• Lär dig metoder till omprogrammering om dig själv eller ta hjälp av någon som hjälper dig.

• Tacksamhet

• Tro på dina inre krafter

• Var snäll med dig själv

• Acceptera

• Släpp taget

• Ha tillit

• Var kärleksfull mot dig själv och andra

• Lär dig om kroppens energisystem

• Självledarskap bemästrar du allt detta hos dig själv når du goda resultat med allt i livet.

Läste en intressant vetenskapligt kontrollerad studie utförd av tyska forskare vid universitetet i Kassel som har visat att bröstområdet hos en genomsnittlig person endast avger 20 fotoner ljus per sekund. Någon som mediterar på sitt hjärtcentrum och skickar kärlek och ljus till andra uppnår fantastiska 100 000 fotoner per sekund. Det är 5000 gånger mer än den genomsnittliga människan. Många studier har också visat att när dessa fotoner är fyllda med en kärleksfull och helande avsikt ökar deras frekvens och vibrationer till en punkt där de bokstavligen kan förändra materia, läka sjukdomar och omvandla negativa händelser.

Hjärtat älskar, känner, tänker och kommer ihåg och kommunicerar med andra hjärtan. Den lagrar information och kontinuerligt med varje takt pulserar denna information genom kroppen. Det är mycket mer än vad modern vetenskap skulle få dig att tro. Det är också en pump som pumpar den cellulära symfonin som är själva kärnan i din varelse och det är en magnetisk och utstrålande vortex och den verkliga källan till mänsklig kraft.

Så låt oss fortsätta skicka kärlek,omtanke och värme till dig själv. din omgivning, världen och vårt universum.

underskatta inte kärlekens kraft.

Förändringen börjar alltid med oss själva.

Be the change you want to see”

 

1 2 3 6