Instängda emotioner kan åstadkomma en mur runt ditt hjärta som hindrar dig från att leva livet fullt ut. Ditt hjärta genererar sextio till tusen gånger mer kraft och elektromagnetisk energi än din hjärna, vilket med god marginal gör ditt hjärta till det mest kraftfulla organet i hela din kropp. Hjärtat bildas också i livmodern först före hjärnan. Ditt hjärta är din varelses kärna, essensen av vad du verkligen är i din fysiska kropp. Hjärtat är mycket mer än en pump. Hjärtat har ett invecklat nervsystem. Som har visat sig att vi har en hjärthjärna alltså två hjärnor som lyder meddelanden som skickas av hjärnan till hjärtat.

hjärnan i vårt hjärta”

Ditt hjärta skickar ständigt ut information till din kropp. Vartenda hjärtslag för med sig viktiga signaler som påverkar din emotionella och fysiska hälsa. När du känner kärlek till någon skickar du i själva verket ut en kraftfull elektromagnetisk signal, med hjälp av din hjärthjärna.

Denna blogg ska handla om hur denna kommunikation mellan oss skadas eller störs när vi har en hjärtmur.

Inom Kognitiv beteende terapi (Kbt )lärde jag mig förstå,acceptera,släppa taget om mina egna mönster,beteenden och anknytnigsmodeller, och hur dessa påverkat mig och min omgivning.
Jag fick insikter till de hinder jag haft för att vara mig själv fullt ut och att vara sanningsenlig ,ärlig,sätta gränser, ta ansvar vad som är mitt och andras förstå de delar som begränsade mig och mitt liv.

Det magiska var när jag fick verktyg att jobba med mig själv med att avlägsna hjärtmuren hur jag programmerar om mig själv energimässigt och medvetet till den bästa versionen av mig själv, så att energin åter kunde skifta till ett högre medvetandeplan,bli fri från gamla programmeringar som var förbrukade och jag märkte hur allting runt mig nästan magiskt kunde börja förändras många av mina relationer har bytts ut och nya har kommit in som passar min frekvens.

Idag finns inte samma motstånd i mitt liv på samma sätt. Jag kan snabbt tyda hur jag bör göra för att få ett flow i livet. De största och bästa läromästarna för mig har varit mina barn. Genom deras ögon har jag fått se mina egna fel och brister och aktivt gjort något åt dessa. Det har varit som en bumerangeffekt i mitt liv.
Att lära sig bli medvetet närvarande om vad du sänder ut i form av handling, ord och tankar och varför är så viktigt.
Det är för att livet svarar an på dessa signaler både de bra de dåliga och handlar om oss våra insikter och hur vi gör det på.

” När din energi förändras, förändras din omgivning”

” När du läker dig själv läker du din omgivning”

Vad menar jag med det?

Det är så att all förändring börjar inifrån från dig själv.

När du både med hjärthjärnan förstått detta kan du göra ett nytt energiskifte med dig själv.

Plötsligt förändrades min bild om mig själv vad som är viktigt för mig, förstå mitt egenvärde, vad jag ska lägga energi på, bli mer medveten och förstå och sätta gränser, lära mig att uttrycka mig mer rättvist och sant gentemot mig själv och andra genom hjärtats språk.

Då släppte även de masker jag burit på.

Idag kan jag vara mig själv fullt ut oavsett sammanhang. Jag brukar likna detta med att energimässigt ha dragit av den gamla kostymen och dragit på en ny. En mer passande form där den nya kostymen sitter bättre och passar bättre. Den gamla kostymen är utbytt. Att nått en emotionell frihet som jag velat ha.

Fört då när jag fått de här insikterna kunde detta förändra energin hos mig och min omgivning.

Alla mina relationer har blivit mer sanna och ärliga, när du gör ett energi skifte med dig själv drar du till dig de energier som är kompatibla med dig och de energier som skiljer sig allt för mycket åt försvinner.

Och till slut attraherar du bara in det du vill och känner att du behöver och vill ha i livet.

Att förstått sina egna skuggsidor och triggers och ha släppt bort sina egna instängda emotioner, förstått sina egna fel och brister, och lärt sig att omfamna dessa för att genuint kunna hjälpa och finnas för andra på deras resa. Annars är det lätt att sk, speglingar överförs och man kan inte handla objektivt i terapeutiska situationer. När du gjort detta med dig själv får du ett mer sakligt och opartiskt förhållningssätt.

Upptäckten av hjärtmuren

Har du någonsin känt att du behövde bygga en mur för att skydda dig i en negativ situation?

Du kan faktiskt bokstavligt talat ha byggt en mur av emotionell energi runt ditt hjärta, och den kan skada dig både emotionellt och fysiskt en hjärtmur, en mur fullt av instängda emotioner. Hur det fysiskt kan kännas är som ett tryck på bröstet att ha svårt med andningen och en allmän olust känsla det är som att det knyter sig i lungorna och du får inte luft och dessa i sin tur skapar oro och ångest och det blir helt enkelt en dålig spiral av olika emotioner som sätter sig i din kropp. Du kan få fysiskt, mentalt, själsligt,andligt, emotionellt ont och till slut känns det som ett ”normal tillstånd” det bildas en falsk verklighet förvrängningar, generaliseringar och tillslut vet man inte hur man ska hantera eller bli av med de jobbiga känslorna och låsta tankemönster.

Hjärtat upplever mycket under ett normalt livsförlopp. Uttryck som ”hjärtesorg” ” ”krossat hjärta” finns därför att det är vårt hjärta som känner smärta när vi blir ”emotionellt kidnappade”

Kan du erinra dig den märkliga fysiska känslan som uppstår i hjärtat under kraftiga emotionella påfrestningar? Nästan alla har kännt den vid en eller annan tidpunkt. Vi hanterar obehagliga situationer på många olika sätt. Somliga går till anfall, andra drar sig tillbaka, och vissa gömmer sig. Vi känner ett behov av att försvara och skydda oss mot att bli skadade. Eftersom ditt hjärta är så viktigt vet ditt omedvetna att det ibland måste skydda det från fara.

Hur fungerar detta?

Ponera att du måste skydda dig från fysisk fara. Den mest logiska handlingen är att du gömmer dig bakom något. Även ditt omedvetna följer denna tankekedja. När ditt hjärta såras eller riskerar att ”krossas” reagerar ditt omedvetna snabbt med att bygga ett skydd för att hålla det tryggt.

Våra tre hjärnor börjar dominera oss och den gamla hjärnan som funnit sen urminnes tider slår an blixtsnabbt ”fäkta eller fly” hjärnan.

Våra tre hjärnor är

•Reptilen

•Aphjärnan

•Människohjärnan

Reptilen,aphjärnan/känslohjärnan är den äldsta urminneshjärnan. Den nyaste av dem alla är människohjärnan den nyare delen är den logiskt rationella, den har få människor lärt sig att bemästra pga av att de gamla delarna kickar in och ”kidnappar sinnet” man behöver inte gå långt för att se ett kidnappat sinne.

Det försiggår i toppen av våra politiker, med krig,våld och härskartekniker, i våra relationer interaktioner mellan varandra. Vi har helt enkelt inte lärt oss att ställa frågor till oss själva och leda oss själva medvetet tillräckligt bra.

Samhället hade kunnat se ut på ett annat sätt om vi lärt oss att se med den andres glasögon och gå in med inställningen att vi har bara ansvar för vårt eget agerande och ord att ha ett förhållningssätt av mer kärlek,acceptans och förståelse gentemot sin medmänniska istället för anfall eller flykt på agendan. Ställa kontrollfrågor i olika situationer till dig själv. Ödmjukt tänka att vi alla har olika förutsättningar, förmågor eller som ordspråket säger att du inte vandrat i den andres skor! Alltså är det inte heller min uppgift att döma någon annan den ansvarar för sitt. Ställ frågan

Vad och hur kan jag lära mig något utifrån denna situation jag befinner mig i?Är det något i detta som triggar mig och varför? Behöver jag agera direkt?

Ordspråket räkna till 10 passar fint här

Och att andas djupt.

I vårt samhälle har inte hjärtat fått någon plats att fullt ut få vara med och känna in. Många har helt enkelt slutat värdera detta som viktigt men vad händer i en människa om vissa känslor är mer okej än andra?

Vi blir produkter av ett hårt samhälle som bara går ut på att prestera om vi inte är varsamma med oss själva och det värsta det gör oss sjuka,vi blir som robotar som lyder andras order och ord istället för att gå in i sig själv hur tänker och känner jag? Det blir en röra att hitta rätt i det emotionella virrvarr och instängda emotionella blockeringar och mönster byggs upp i oss.

Visste du att 95% av våra tankar är samma tankar varje dag, alltså behövs det målmedvetna aktiva val för att ändra ett visst mönster,beteende med dig själv om du vill nå varaktiga förändringar i ditt liv du behöver skapa detta i ditt liv för en hållbar emotionell frihet.

Några tips från mig för emotionell frihet och hur du blir mästaren över ditt eget liv!

• Disciplin/självkontroll

• Medveten närvaro

• Personliga mål

• Ärlighet

• uthållighet

• Lär dig de universella lagarna och hur dessa fungerar och hur du kommunicerar med dessa

• Tålamod

• Lär dig metoder till omprogrammering om dig själv eller ta hjälp av någon som hjälper dig.

• Tacksamhet

• Tro på dina inre krafter

• Var snäll med dig själv

• Acceptera

• Släpp taget

• Ha tillit

• Var kärleksfull mot dig själv och andra

• Lär dig om kroppens energisystem

• Självledarskap bemästrar du allt detta hos dig själv når du goda resultat med allt i livet.

Läste en intressant vetenskapligt kontrollerad studie utförd av tyska forskare vid universitetet i Kassel som har visat att bröstområdet hos en genomsnittlig person endast avger 20 fotoner ljus per sekund. Någon som mediterar på sitt hjärtcentrum och skickar kärlek och ljus till andra uppnår fantastiska 100 000 fotoner per sekund. Det är 5000 gånger mer än den genomsnittliga människan. Många studier har också visat att när dessa fotoner är fyllda med en kärleksfull och helande avsikt ökar deras frekvens och vibrationer till en punkt där de bokstavligen kan förändra materia, läka sjukdomar och omvandla negativa händelser.

Hjärtat älskar, känner, tänker och kommer ihåg och kommunicerar med andra hjärtan. Den lagrar information och kontinuerligt med varje takt pulserar denna information genom kroppen. Det är mycket mer än vad modern vetenskap skulle få dig att tro. Det är också en pump som pumpar den cellulära symfonin som är själva kärnan i din varelse och det är en magnetisk och utstrålande vortex och den verkliga källan till mänsklig kraft.

Så låt oss fortsätta skicka kärlek,omtanke och värme till dig själv. din omgivning, världen och vårt universum.

underskatta inte kärlekens kraft.

Förändringen börjar alltid med oss själva.

Be the change you want to see”

 

Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar.