Hur möter vi den nya tiden?

Det är en utmanande tid vi människor går igenom just nu på många plan. Vad kan vi göra när världen, som vi tidigare sett, är i gungning och förändras? Hur kan vi ta ansvar för vårt liv och vår framtid och låta oss styras mot de mål som vi önskar? •Släpp illusionen om ”det bestående”, allt är föränderligt. •Öka självinsikten, släpp tanken fri och sök svaren inom dig själv. •Använd värderingsprocesser för att förstå dig själv och välja rätt. •Byt föreställningen om begränsning till möjlighet. •Hjälp människor finna mening med hjälp av sina autentiska värderingar. •Byt inställningen om pengar från att de är svåra att få, till att pengarna behöver mig. •Utveckla medvetet värderingsperspektiv i hela samhället som hjälper människor och organisationer att finna en hållbar riktning baserad på mening.

Osäkerheten och framtiden

Vi får nya livsmönster, fördjupade perspektiv som leder till mer utvecklande livsstilar samt förväntningar på en hållbar utveckling inom alla områden. Kravet från människor på en snabb omställning från ” det gamla till det nya” ökar trycket på hela samhället. Förändringarna i den yttre verkligheten tvingar bla företag och samhällen till stora och snabba omställningar. I en global värld där allt är möjligt men inget är bestående ökar individens egna ansvar för den personliga utvecklingen. När jag blickar bakåt i tiden och nu framåt ser jag hur denna världskris får oss att växa på olika plan med facit i hand ser jag det kollektiva uppvaknandet där alla letar nya förhållningssätt och perspektiv i den nya tiden som nu växer fram. Inget ont som inte har något gott med sig, ser jag mer fördjupade insikter och förståelse när vi tvingats kastas mellan polaritet och dualism lär vi oss att se gråskalorna och att allt inte är svart eller vitt.

Ifrågasätt värderingar.

Är det här bra eller dåligt?  Klingar det här rätt och sant i mig eller är det pådyvlade religiösa dogmer, trossystem, företagsvärderingar, arbetsprinciper eller liknande som inte är mina egna?  Vi har börjat ifrågasätta oflexibla regler och begränsningar. Jag ser ljust på fokuset som ändrats från det yttre till ett sök inåt i oss själva. Hur kan jag påverka mitt liv mot det jag vill? Vad kan jag bidra med som individ till andra och mig själv?  Vad kan jag göra för helheten, för mänskligheten? Byte av sanning till något bättre som vi ser i horisonten, en längtan som växer. När vi tafatt som nyfödda börjat ta stegen ut i det nya och vi  letar oss fram. Det är nu vi skapar den nya tiden tillsammans. Vi ställer oss frågor. Vad har inte fungerat både på personligt plan och i våra karriärer och relationer.  Hur kan jag se, ur ett större perspektiv, med öppenhet, tolerans, acceptans, harmoni och låta hjärtat vara med i det jag gör. Livsinsikten präglad av en växande frihet från inre och yttre krav och begränsningar mot möjligheter utan begränsningar.   Första stegen

Livet står här nu mitt framför och det är vårt ansvar vad vi gör med det.

Livet visar oss hela tiden vägen om vi lär oss att lyssna och se, från vårt högre jag, ur de perspektiv som livet visar oss. Vi bär ansvaret att säga mer bestämt nej till egots illusion och då kommer de riktningar visa sig för var och en av oss.  Hur kan livet levas mot en mer hållbar värld i oss själva och i denna tid? Livet kan ses som en resa mellan händelser och upplevelser som på olika sätt påverkar bilden av oss själva och verkligheten. Varje livsresa är unik och således är verklighetsbilden individuell och de ideal och personliga värderingar som uppstår.. De kan ses som upplevelsemiljöer med olika fokus.

Den nya tiden blir mer evig, flytande och illusorisk.

Vi kommer att utgå helt från hjärtat och hjärnan är underordnad hjärtat som beslutsfattare. Hjärnan stöttar hjärtat och får andra viktiga uppgifter att utföra. Det sker ett paradigmskifte med hur vi människor fungerat i begynnelsen och hur sinnet förslavat delar av oss. Vi befinner oss i en tid av transformation där den gamla tiden lever på lånad tid. En del reagerar med motstånd och rädsla, håller sig fast hårdare i det gamla synsättet skapar temporärt mer ”vi och dem” mentalitet. Detta är bara en övergång och kommer inte att existera i den nya tiden. Stegvis börjar i skapa en ny realitet som bättre stämmer överens med den inre förändringen. Vi har alla fria valet att välja vad vi vill se med för ögon på oss själva vår omgivning och världen. Hierarkier och gamla strukturer kommer att rasera.

 En ny värld

Gamla strukturer raseras och nya skapas.

Essensen är att strukturerna i den verklighet vi känner till håller på att kollapsa. Det är inget farligt, inget dåligt och inget ont. Det är bra om än kanske otäckt och osäkert. Nya strukturer växer fram och i mellantiden kan det bli kaos, förvirring och desorienterade försök att skapa ordning. Du kommer troligen att känna detta både inom dig och utanför dig när du och vi alla försöker ta in en helt ny sorts verklighet. Det som händer nu är att det blir lättare att frigöra sig från gamla mönster och beteenden, att släppa taget om negativa tankegångar och minnen, om du vill, och att städa ur det känslomässiga från sådant som egentligen bara tar upp plats. Se detta som en vårstädning och fäst inte så stor vikt vid det som sker där ut, hitta en tillit och släpp kontrollen, Känn mer inåt i dig själv.  Är jag verkligen en del av rädslorna där ute eller har jag lagt på mig en kollektiv rädsla baserad på andras förvirring? Fråga dig själv  om detta händer  i mig eller utanför mig? Känn skillnaden och hitta rätt väg.

Hur kan vi ändra fokus?

Hur kan man kan slå ut det penninggalna samhälle vi styrs av idag  och gå mot ett kärleksfullt samhälle där alla kan leva i överflöd? Pengar är bara en frekvens precis som allting annat. Har du en bild och ett mönster som du levt med, att pengar är svåra att få, då slår den tonen an i dig och attraktionslagen känner bara det. Den tonen vibrerar där tills du förstått skillnaden. Ett tips är att ändra synsättet att pengar är svåra att få till att pengar behöver dig. Testa och se vad som händer. Vi behöver bara öppna upp vår sanna klang och ton i oss själva och lyssna in på de toner som förmedlas. Gå in i den nya verklighet som ligger framför oss och väntar. Det är sannerligen en spännande tid att leva för oss alla nu. ———————————————————— Läs mer från Mind Jonna: Intresserad av det senaste hårmodet? Vad skiljer de olika hårfärgsteknikerna åt? Kan balayage var något för dig? Här kan du läsa om hur du bäst tar hand om ditt hår. 30+ spännande fakta du inte visste om hår.  Dags att klippa sig och du är ute i sista minuten? Mind Jonna har drop in i mån av tid. Vill du öka ditt inre välmående? Läs om Reiki och healing här. Boka tid hos Mind Jonna. Till startsidan för Mind Jonna.  
våga

Vad man ser och inte ser? Hur blir man framgångsrik?

Vad menar jag med det? Vad man ser?

Och vad man inte ser?

Oftast ser vi bara modet, det orädda, starka det framgångsrika.

Men man ser inte oftast det som krävs för att nå dit.Misslyckanden, hårt arbete, disciplin, kritik, personlig utveckling, personlig avveckling utvärdera, omvärdera uppoffringar, risker, uthållighet, tvivel, självrannsakan, sena nätter, trötthet, utmattning.

Det är sällan det är serverat på ett silverfat eller glid på en räkmacka.

”Att bli framgångsrik i det du vill kommer inte av sig självt”

Att syna sina egna rädslor och att inte lura sig själv är en bra förutsättning för att nå framgång i sig själv. Att ställa även frågan vad är framgång för mig? Är det för min egen skull eller för andras skull jag gör det? Här gäller det att vara sann gentemot sig själv annars kan karma bita sig i röven.

Ett annat sätt är att gradvis utsätta sig för nya utmaningar. En utmaning ett mål kryddat med lite rädsla och adrenalin. För varje utmaning du klarar ökar chansen att du ska klara även nästa – du upptäcker att det inte är så farligt att vara rädd. Du behöver gå utanför din komfortzon.

Ta dig ur komfortzonen

Det är det enda som komfort ger oss komforten av att röra oss genom tröghet. Din komfortzon är som en bubbla som skyddar dig med allt som förblir detsamma. Även om vi klagar och det verkar outhärdligt så stannar vi där på grund av dessa rädslor och hur otroligt lätt det är för dem att bli till en vana.

Att lära sig att pusha sig själv handlar om att ta sig ur sin komfortzon. Jag föreslår flera metoder för att lyckas med det. Man kan sätta upp mål och deadlines som gör det svårare att fega ur och välja den bekväma vägen, eftersom misslyckandet då blir så uppenbart. Man kan träna upp sin självdisciplin eller utsätta sig för tävlan, exempelvis genom att hitta andra som också vill ta sig ur sin bekvämlighetszon. Var glad över misstagen du gör. Om ett tag kommer de att förvandlas till roliga historier som du kan berätta för andra.

Jag utsatte mig för min höjdrädsla”

För mig var klättring som en milstolpe i mitt liv.

Eftersom min höjdrädsla gjorde så att jag inte vågade. Jag blev förbannad på min egen begränsning och bestämde mig för att utsätta mig för den. Och peppade mig själv med orden.

”Jag vill, jag kan, jag ska”

Det tog lång tid för mig att våga lita på mig själv att klättra högt. Oftast tog rädslan vid att jag satt fast i väggen och grät och höll fast krampaktigt och vågade inte släppa taget. Panik,yrsel, handsvett och oro som följd och jag undrade många gånger varför jag utsatte mig själv för denna plåga. Men i efterhand är jag glad att jag vågade utmana mig själv hur läskigt det än kändes. Sen kom nästa steg när jag väl litade på mig själv slog det mig att jag behöver ju lita på personen som håller i repet också. Så både tillit till mig själv och andra var saker jag fick jobba med med mig själv. Att våga utsätta sig för detta fick mig att växa enormt som människa. Har man bara rätt klätterskor och utrustning, utbildning i klättring (grönt kort) och någon vän i den lokala klätterklubben som kan hjälpa en på traven i början är det bara att köra igång och våga.

Jag har klättringen att tacka som en framgång i mycket i mitt liv det var som en katalysator till att våga så mycket annat också, det blev som ringar på vattnet har jag märkt i efterhand.

Jag lärde mig genom att våga gå emot något som var obekvämt för mig till att det blev en framgång i att våga ta beslut i mycket i mitt liv.

Låt din passion bli din drivkraft framåt.

Hur tar jag mig ur min rädsla?

Ställ dig själv frågan: Om den här situationen inte innebar någon rädsla eller stress för dig, skulle du då vilja delta? Skulle det kunna vara bra för din karriär,personliga framgång osv?

Svara ärligt på frågan. Om svaret är ”ja” innebär det att din rädsla håller dig tillbaka.

Tidigare har du hittat på olika svepskäl till att undvika den obehagliga situationen. Gör nu istället tvärtom; sätt dig ner och brainstorma fram alla tänkbara skäl till att det vore värdefullt för dig att gå på det där du ser som en utmaning, eller vad det nu är du undviker. Skulle du kunna ha nytta av de där kontakterna i karriären eller strävandet att nå det där personliga målet?

När du har svarat på den frågan har du en god grund att stå på – du vet varför du vill lära dig att gå utanför din bekvämlighetszon i den givna situationen. Nästa steg är att göra upp en plan som är anpassad efter din unika situation. För att kunna ta ett steg ut i det okända eller skräckinjagande måste du ha en konkret plan – annars är du snart tillbaka på ruta ett igen. du ska ta makten över situationen genom att hantera den på det sätt som passar dig bäst.

Stöd utifrån/ Stöd inifrån

Att ta sig ut ur komfortzonen är att skaffa dig någon typ av mentor, coach eller stödperson. Coacher och formella mentorer kan vara bra och ibland nödvändiga, men du kan också hitta en vän ta hjälp av din partner eller kollega som stöttar dig. Resan mot att ta makten över dina rädslor och våga testa gränserna kommer inte att vara enkel, vilka strategier du än använder.

Du behöver även hitta din egen inre trygghet att kunna ställa rätt frågor till sig själv i det som man upplever är en begränsning i sitt liv.

Är du målmedveten, har fått insikt i vad du vill har du lättare sedan att kunna motivera även dig själv och lita på att det kommer att gå bra.Du behöver också vara din egen coach för att nå dina mål. Hitta dina egna svar, egen kraft, dina styrkor att ta steg mot den förändring du vill ha. Du behöver vara medveten om dina blinda fläckar, dina fördomar, och dina mönster.

Magin i livet finns strax utanför komfortzonen.

Genom att pusha dig själv – och låta dig pushas av andra – kan du lära dig att gå över gränsen och finna en tillvaro där magin aldrig är långt borta.

Fundera lite över dina tidigare framgångar ställda mot det du känner just nu. Det är lätt att glömma allt bra du har gjort tidigare när allt suger. Fundera över vad som gjorde dig framgångsrik tidigare. Vilka är dina styrkor? Att tänka på dem gör det lätt att bygga upp ny kraft och få nya idéer om hur du ska göra framöver.

Var tacksam över det du har. När du jämför ditt liv med andra som inte har haft lika mycket framgång så kommer du snart förstå att det du tycker suger egentligen inte är så allvarligt.

Var inte heller för hård med dig själv om du misslyckas se dig själv i spegeln och säg det där gjorde du bra och krama om dig själv. Se det som att du lär dig något nytt så blir det lättare att tackla motgångar.

Bryt rutinen och byt miljö.

Att göra samma sak dag efter dag blir monotont och deprimerande. Om du kan – gör något du normalt inte gör. Prova ett nytt sätt. Ta ledigt en dag och gå ut i skogen, åk till fjällen och vandra Skaka om rutinen på ett sätt som du har lust med så ska du se vad som händer. Ta en annan väg till jobbet än du brukar vad som får din själ att vissla.

Dansa, rör på dig. Gör något aktivt. Att dra igång fysiskt på något sätt får alla människor att må bättre. Simma, promenera, spring, gå till gymmet.

Ta tjuren vid hornen. Du har ett problem som gnager i dig. Vilket är det första och mest logiska steg du bör ta för att lösa problemet? Ta det steget. När du gjort det, ställ dig frågan igen: Vilket är nästa mest logiska steg för att komma närmare lösningen? Ta steget! När du väl bestämt dig för att sluta plåga dig själv och istället röra dig framåt så kommer du att känna dig bättre snabbt.

Ta beslut

Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Det viktigaste är att ta beslut. Att bestämma sig för att prova antingen det ena eller det andra istället för att vela och aldrig komma till skott med någonting. Är rädslan för att göra fel större än viljan att åstadkomma något nytt, så kommer du bara fortsätta trampa vatten. Ibland kan ett felaktigt beslut vara bättre än att inte ta något beslut alls – eller att låta andra välja åt dig.

Målsättning – delmål och slutmål: Testa nya tag längs med vägen om du når en utvecklingsplattå eller det blir stiltje – justera syfte, mål och mening längs med vägen och förutsättningar.

Håll ut

Hemligheten med att lyckas är faktiskt väldigt enkel – ha tålamod. Håll ut och fortsätt med vad du håller på med – och i synnerhet när det tar emot. Kontinuitet är receptet för att lyckas i det långa loppet.

Koncentration, envishet och självdiciplin. Låt dig inte distraheras från vad som är viktigt för dig. Välj att ge dig själv förutsättningarna du behöver för att nå de mål du vill nå. Hur mycket minns du de där kvällarna framför Netflix? Och hur mycket minns du det där drömäventyret som blev av istället?

Meditation / medveten närvaro

Utan balans i tillvaron kommer du aldrig att orka nå riktigt stora, långsiktiga mål. Mindfulness är ett uttjatat modeord, men innebörden är fortfarande tidlöst oundviklig – gör vad du kan för att koppla av och skapa harmoni i din tillvaro. Bli bättre på att vila, meditera, koppla ur, logga ut umgås med dig själv, och sova regelbundet.

Ha roligt

Se till att skratta mycket, älska med hela hjärtat, omge dig med människor du litar på och som gör dig glad. Ha roligt på vägen – för helt ärligt – det är längs med vägen allt händer. Det får inte handla om måluppfyllnad, prestationen i sig eller resultatet. Ditt liv är alla de sekunderna på vägen dit och glöm aldrig det.

Fullkomlig kärlek driver ut rädslan.

Om rädsla existerar, finns det ingen fullkomlig kärlek.

Men

Endast fullkomlig kärlek existerar.

Om det finns rädsla,

Leder den till tillstånd som inte existerar

Och glöm inte bort att drömma och fantisera om det du längtar efter.

Tillsammans kan vi inspirera var och en på sitt sätt, detta är mitt sätt. Blir du inspirerad följ gärna min blogg. Puss och kram ❤️✍🏼

 

————————————————————

Läs mer från Mind Jonna:

Intresserad av det senaste hårmodet?

Vad skiljer de olika hårfärgsteknikerna åt?

Kan balayage var något för dig?

Här kan du läsa om hur du bäst tar hand om ditt hår.

30+ spännande fakta du inte visste om hår. 

Dags att klippa sig och du är ute i sista minuten? Mind Jonna har drop in i mån av tid.

Vill du öka ditt inre välmående? Läs om Reiki och healing här.

Boka tid hos Mind Jonna.

Till startsidan för Mind Jonna.

 

julhälsning

Julhälsning från Jonna

Julen en tid av glädje

Julen en tid av glädje! Julen närmar sig vilket är härligt på alla sätt och vis. Vi tänder ljus, lagar julmat och eldar i öppna spisen för att komma i stämning och mota bort vintermörkret. Jag känner julens tid är här, allt är stilla och en känsla av frid jag bär.

Jag har alltid älskat allt som hör julen till. Jag menar julpynt, julmusik, julmarknad, julkonserter, julklappar, julmat, julmust, julshoppa, juleljus, julbaket och julpyssel.

Julhälsning   I alla fönster ser jag ljus som sakta brinner i hopp och väntan. Jag längtar i väntan på den högtid som nalkas, en tid där allt är frid en förväntan som när man var barn. En längtan att krypa in under filten i mina föräldrars hus att få äta mamma och pappas omsorgsfullt lagade goda finska julbord, morotslådan som jag i vuxen ålder lärt mig att tycka om. Bänka mig framför tv:n kl 19.00 för att se Karl- Bertil Jonssons julafton och få uppleva Karl-Bertils pappas ilskna ansikte förbytas till glädje över sin välartade son. Nostalgin och känslan över julens årliga upprepning är fantastisk. Att bada riktig finsk sauna hör till traditionerna och är till för att följas. Gemenskapen och möjligheten att få vara med mina nära och kära, se barnens glädje i denna ljusa tid och frid är rogivande. Att få skratta och känna kärlek det är tacksamhet jag känner i denna glädjens tid. julgran     Frågan är om inte det viktigaste med julen är tiden tillsammans? Den där extra omtanken, glädjen och gemenskapen som i år känns extra viktig, oavsett hur vi väljer att fira. En jul i omtankens tecken, en jul för varandra! Och en önskan om en bättre värld i mer kärlek.

Legenden om de två vargarna

En indianman satt och pratade med sitt barnbarn. Han sa: ”I alla människor bor det två vargar som slåss. Den ene är ond. Det är ilska, fruktan, missunnsamhet, avundsjuka, sorg, arrogans, självömkan, lögn, överlägsenhet och egoism. Den andra är god. Det är glädje, fred, kärlek, hopp, lugn, ödmjukhet, välvilja, empati, sanning och tillit. Vilken varg vinner?, sa barnet. Den gamle indianmannen sa:  den varg du matar”… varg Cherokee-legenden berättar också om de två vargarna som visar att det inte handlar om att mata en av vargarna och att låta den andra svälta. Människor utgörs av ying och jang. Det är en dualitet som finns inom oss, och vi måste lära oss att kontrollera den för att kunna leva ett balanserat liv.     Att finna inre harmoni i det mörka och det ljusa är den bästa strategin till inre sann lycka. Kan vi nå det innan det 4:e adventsljuset brunnit ut? Och vi kan än en gång göra valet i vem som vann eller blev det oavgjort? Vad betyder julen för dig? En fröjdefull jul till er alla ❤️ Dela gärna mitt inlägg om du vill. ———————————————————— Läs mer från Mind Jonna: Intresserad av det senaste hårmodet? Vad skiljer de olika hårfärgsteknikerna åt? Kan balayage var något för dig? Här kan du läsa om hur du bäst tar hand om ditt hår. 30+ spännande fakta du inte visste om hår.  Dags att klippa sig och du är ute i sista minuten? Mind Jonna har drop in i mån av tid. Vill du öka ditt inre välmående? Läs om Reiki och healing här. Boka tid hos Mind Jonna. Till startsidan för Mind Jonna.    

Vi är sammanlänkade till naturen!

Se på oss när vi låg i vår mammas mage, placentan som också kallas för livets träd är ingen slump, att den ser ut som ett träd är för att vi är ett med naturen, problemet är att vi har glömt bort vårt ursprung, Varför känner vi sådan frid när vi är i skogen bland träden och naturen, nära vatten, för att vi känner tryggheten när vi låg i fostervattnet. Se på naturen, vi är var och en skapta till att vara unika men ändå sammanlänkade med varandra aldrig separerade Problemet är vårt samhälle som vill separera oss.

I det samhälle vi lever läggs det mycket vikt på att man ska leva och uppträda efter ett visst mönster.

Vi ska sträva efter att vara ”normala” Frågan är om vi själva har något att vinna på det? Det hamras i oss från barnsben och vi lever i tron att vi kommit rätt. Det som är viktigast är att känna och tänka till. Det kan kan vara rätt att leva som alla andra, men det måste vara ditt eget beslut. Låt oss ta en titt hur det är konstruerat. Vi slussas in från barndomen i ett samhällsnyttigt system som kallas vuxenvärlden. Vägen dit kan vara omgärdad av irrfärder men slutligen sitter vi där som alla andra, i den stagnerade verklighet där vi går från att vara fria individer till att bli produktionsbrickor i samhällspyramiden.

Jag är helt övertygad att källan/universum aldrig i sin plan hade tänkt att vi skulle tvingas jobba på enfaldiga arbeten, kastas utan kontroll mellan saker som vi inte kan kontrollera och känna vanmakt, meningslöshet och förvirring. Och på toppen av allt elände ladda upp oss med kemikalier för att kunna hantera verkligheten. Jag tror inte skapelsen gick ut på att göra oss missnöjda och nedstämda. Skapelsen ville skapa en lycklig människa. Vi mäsnniskor gör oss själva olyckliga.Det kan vara omedvetet men effekten den samma.

Vi har fått den fria viljan. Att vi skulle kunna styra utvecklingen av våra liv. Med en fri vilja menas fri vilja. Skapelsen gav oss inte helande stenar, heliga delfiner, och hallucinerade frälsningsmöten utan rätten att göra saker efter eget huvud och känsla. Att nyttja den fria viljan.

Vi flyr till new age, sprit, narkotika, shoppinghysteri, frikyrkor, allt som kan ge lindring för stunden. Varför? Vi kan inte hantera det enkla faktum att vårt liv rinner iväg framför oss och vi får inte ut något av det. Om vi bara får ett recept eller rätt trosupplevelese kommer livets mening att ramla ner som en mogen frukt. Varför?

Vi är för fega och rädda att själva göra något av våra liv.Men är det så farligt? Du har en möjlighet att ta kommandot i ditt liv och sluta förspilla din tid på jorden.

Problemet är att vi är vana att söka alla svar utifrån, istället för att fråga inåt där precis alla svar finns”

En fri vilja kan göra val. Dessa val är summan av hur du vill ha det. Livet har betydligt fler val än vi tvingas tro. För att göra dessa val måste vi se verkligheten som den är och inte låta vår blick avledas av det rosenskimrande omslagspapper som överheten klär in sitt utnyttjande av våra liv i.

Vad har du för val? Vad erbjuds du för att vara som andra vill att du ska vara?

För att avstå från att leva ett individuellt liv måste det erbjudandet vara så bra att det verkligen är värt att göra vad andra tycker, acceptera hur andra ser världen och eftersträva att leva det liv omgivningen stakat ut. Innan vi tittar efter vad du kan göra, så låt oss se på alternativet. Det som erbjuds. Det normala livet återfinns faser där man förväntas göra vissa saker för att man ska uppfattas som en lojal medborgare och duglig undersåte till den maktöverbyggnad som formas av politisk och ekonomisk makt. Ett normalt liv är inte något grundämne utan det är en social uppfinning för att hålla folk på plats så de gör de saker man ska göra. Det ”normala livet” har ett övergripande syfte. Att hålla oss på plats.

Dessa hållplatser i livscykeln är bekräftelser på att du fungerar i den process som ett innehållslöst liv erbjuder. Livscyklerna i ett normalt liv optimerar vad du kan göra för andra och inte vad du kan göra för dig själv.Du ställer din kropp till förfogande för att andra, och med det menas allt som oftast staten företagen ska tjäna mer på. Vi behöver se mer av vad ett normalt liv erbjuder.

Se bara vad som händer nu under pandemin. Många arbetar hemifrån och får känna in och börjat ifrågasätta sitt liv. Är det verkligen meningen att jag ska arbeta på ett kontor mellan dessa bestämda tider som någon har sagt att jag ska göra? Jag ser att söket redan börjat hos var och en, många arbetsplatser försöker att få ihop dessa bitar redan. Kan vi tex jobba kortare arbetsdagar men ändå få ett hållbart samhälle där både den lilla människan och systemet är nöjd? Det är dags att börja prata om äkta hållbarhet för alla. Så att stressen inte tar ihjäl oss.

Alla arbetsplatser behöver utifrån sin situation hitta de strukturer och ordning så att det blir en hållbar framtid för alla att fortsätta leva i det är viktigare än någonsin att detta görs nu, det är inte hållbart längre för natur,människa och jorden.

Man har kanske börjat fråga? Hur ska jag både ha ett stimulerande arbetsliv där jag får tid över till annat det som hjärtat klappar för?

Hur vill jag, vi och jorden må?

Vad vill vi lämna efter oss till våra barn, och barn barn att leva i för framtid?

Jag hör många säga kan vi inte bara gå tillbaka till som det var tidigare? Jag vill inte det! Vill vi verkligen det?

Kan denna pandemi lära oss något?

Minns ni allt när det började med att allting stannade av precis allt. Vi fick inte flyga längre, vad såg vi och häpnades över? Hur moderjord äntligen fick syresätta sina lungor, hur djurlivet igen uppstod i Venedigs kanaler där man aldrig sett igenom till botten, nu såg klart vatten och fiskar simma i. I tystnaden hände saker med jorden och oss. När vi stannade upp började ta in och reflektera, lyssna inåt såg vi och kände det vackra hända mitt framför våra ögon.

I Punjab i Indien såg man Himalayas berg för första gången då man aldrig sett det från smoggen som uppstått från bilarnas avgaser människor var överlyckliga. Någon plats minns jag att det i tidningen visades flamingos komma till platser där de aldrig tidigare varit. Människor som blev isolerade i stora städer i sina hem började för första gången prata med varandra mötas på riktigt över balkongerna, nya sätt att umgås uppstod. Vi blev kreativa i detta nya sök en längtan föddes en vilja att umgås, längtan efter en gemenskap att mötas se varandra genuint tillstod. Vi får inte glömma att i detta mörker som finns i pandemin finns ett ljus om vi väljer att se det så.Vi har en fri vilja, vi får inte glömma det.

Hur lever vi med hjärtat på rätt ställe med varandra, i samklang med naturen.

Jag tror att vi alla har hur fantastiska förutsättningar som helst just nu att titta på denna situation i ett större perspektiv i ett helikopter perspektiv mer uppifrån, vidga oss i våran syn och se vad som är möjligt för oss tillsammans att göra för en sund värld att leva på.Vi behöver inte leta syndabockar vem som gjort rätt eller fel, se istället alla gör så gott de kan i en ny situation för oss alla. Vi hjälps åt. Vi behöver inte anfalla i politik eller i situationer. Sträck ut handen prata visa dig sårbar det är mänskligt och vackert bejaka din feminina sida. Båda behövs både den manliga och feminina energin i oss. Balansera, bejaka, hitta rätt där.Vi kan, vi hjälps åt. Fråga be om hjälp när man inte förstår, sök inåt.

Kan vi inte vara överens att gammelreptilhjärnan gjort sitt i den nya tiden? Kan vi ge den minimalt utrymme att bestämma över oss? Lyft dig nu från rotchakrat till kronchakrat där vi ska vara. Visste ni att Corona betyder krona? Jag tror att det finns ett mycket djupare syfte för mänskligheten än vi just nu ser i detta som sker.

Vi vet alla om vi går in vårt hjärta, vad som är verkligt och inte verkligt. För ingenting verkligt kan hotas.

Love, peace and understanding to your hearts.

 

————————————————————

Läs mer från Mind Jonna:

Intresserad av det senaste hårmodet?

Vad skiljer de olika hårfärgsteknikerna åt?

Kan balayage var något för dig?

Här kan du läsa om hur du bäst tar hand om ditt hår.

30+ spännande fakta du inte visste om hår. 

Dags att klippa sig och du är ute i sista minuten? Mind Jonna har drop in i mån av tid.

Vill du öka ditt inre välmående? Läs om Reiki och healing här.

Boka tid hos Mind Jonna.

Till startsidan för Mind Jonna.

 

 

Tack för att du gillar
Mind Jonna på facebook.
Missa inga nya blogginlägg,
erbjudanden och nyheter.